نسخه الکترونیکی از هدررفت منابع  و تجویزهای غیرمنطقی جلوگیری می‌کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کیوان تاج بخش گفت: نسخه الکترونیکی یکی از اقدامات نو در کشورما و سایرنقاط جهان است، همچنین این بستر پیچیده بوده و اکثر فرآیندهای سازمان و بسیاری از گایدلاین ها درسطح کشور باید در این بستر قرار گیرد.

وی افزود: پروژه نسخه الکترونیکی از هدررفت منابع بخش سلامت و تجویزهای غیرمنطقی جلوگیری کرده و می توان منابع را کنترل شده تر هزینه  کرد، ضمن اینکه می توان به جای روش سنتی درتجویز ، ارایه خدمت و تنظیم اسناد به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرد؛ لذا دراین شرایط می توان اطلاعاتی را به شکل بسترشبکه و آی تی کسب کرده و گزارشات قابل قبولی را جمع آوری کرد.

این کارشناس سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در پروژه نسخه الکترونیکی اطلاعات ارايه خدمات تشخيصي در ماني بيماران از استحقاق سنجي بيمه شده وتجويز خدمت و ارايه خدمت تا پرداخت مالي به شکل الكترونيكي و دربستر شبکه جمع آوری و منتقل و گزارش گيري می شود.


به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت تاج‌بخش در پایان گفت: پس از گذشت مدت زمان تعیین شده دربرنامه های راهبردی سازمان می توان سیستم نسخه الکترونیکی را درسطح کشور برای بیمه پایه و بخش های دیگر ایجاد کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه