تعامل با بوردهای تخصصی و انجمن های علمی مرتبط با فشار خون
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نیلوفر پیکری گفت: ارتباط با انجمن های علمی مرتبط با فشار خون از جمله انجمن های بیماری های قلبی، عروقی، نفرولوژی، تغذیه و سایر انجمن های علمی کشور نوعی نوآوری بود که در کارگروه آموزش بسیج ملی کنترل فشار خون صورت گرفت.

عضو کارگروه آموزش بسیج ملی کنترل فشار خون ادامه داد: این کارگروه ماموریت دارد اولا محتوای آموزشی مرتبط با فشار خون را با توجه به گروه مخاطب اعم از کارکنان نظام سلامت، افراد جامعه، بیماران و افراد در معرض خطر جمع بندی، تدوین و ارائه کند تا بانک اطلاعاتی غنی در این خصوص فراهم شود.

وی افزود: ماموریت دوم کارگروه آموزش این است که در سطوح استانی با همکاری شبکه های استانی، حمایت های علمی و اجرایی در راستای اجرای بسیج ملی را فراهم سازد.

پیکری گفت: تعامل با بوردهای تخصصی مرتبط با موضوع فشار خون اقدام دیگر این کارگروه بود. همچنین از این بوردها خواسته ایم به غنی تر شدن محتواهای آموزشی موجود کمک کنند.

به گزارش وب‌دا عضو کارگروه آموزش بسیج ملی کنترل فشار خون در پایان اضافه کرد: به تمام معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ماموریت داده شده است که با بهره گیری از پتانسیل اعضای هیات علمی و دانشجویان داوطلب به اجرای بهتر بسیج ملی کنترل فشار خون کمک کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه