تصویب قانون تشدید برخورد با اسیدپاشی سیاست قانونی مثبتی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بهمن طاهرخانی درباره تشدید برخورد قانونی با اسید پاشان در جامعه پزشکی، گفت: ما درگذشته نیز برای برخورد با معضل اسید پاشی، قوانینی را در حوزه قضا داشته ایم. بنابراین قوانین جدید مصوب شده در بهارستان مرتبط با تشدید برخورد با اسید پاشی است.
 
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: قانونی که اخیرا در زمینه معضل اسید پاشی در بهارستان تصویب شده است، بر تشدید مجازات اسید پاش و حمایت از قربانی اسیدپاشی تاکید دارد. اما در کنار مسائل مذکور نیز می‌بایست رعایت مسائل فرهنگی، آموزشی برای جلوگیری از وقوع  جرم اسید پاشی مدنظر قرار بگیرد.

طاهرخانی گفت: افرادی که به طریق عمدی اقدام به اسیدپاشی می‌کنند، بطور مسلم دارای انگیزه های ناروایی هستند اما وظیفه حاکمیتی و دولت این است که تلاش کند هرچه سریعتر قربانی اسید پاشی به جامعه بازگردد.

به گزارش خبرگزارش خانه ملت وی در پایان با بیان اینکه پوشش هزینه درمانی قربانی اسید پاشی در اولویت قرار بگیرد، یادآور شد: تصویب قانون تشدید برخورد با اسیدپاشی در بهارستان سیاست قانونی مثبتی است که می‌تواند مانع از ارتکاب جرم مذکور در جامعه شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه