داروهای بیماران دیابتی جزء پرهزینه‌ترین داروها برای سازمان بیمه سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نوشین جزایری گفت: داروهای بیماران دیابتی برابر فهرست داروهای مورد تعهد سازمانهای بیمه‌گر پایه و با توجه به ضوابط مربوطه؛ دراختیار این بیماران قرار می‌گیرد. بیماران دیابتی برای کنترل بیماری از داروهای خوراکی و یا تزریقی استفاده می کنند.

رئیس گروه دارو دفتر خدمات‌ تخصصی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در همین رابطه اشکال دارویی متنوع و متفاوتی از انسولین های تزریقی مشتمل بر ویال یا قلم های تزریقی از سوی مراکز طرف قرارداد با پوشش بیمه ای به بیمه شدگان ارایه می شود.

جزایری گفت: داروهای بیماران دیابتی جزو پر هزینه ترین داروها برای سازمان بیمه سلامت است، به طوری که هزینه پرداختی بابت انسولین های قلمی، اولین رتبه را در هزینه های دارویی این سازمان به خود اختصاص داده است. در سنوات اخیر، هیچ تغییری در ضوابط ارایه دارو به بیماران‌ دیابتی تحت پوشش بیمه سلامت در جهت محدود نمودن یا کاهش تعهدات ایجاد نشده است.

وی افزود: سهم سازمان بیمه سلامت برای انسولین های قلمی درسال 97 بیش از 235 میلیارد تومان بوده اما با وجود رشد فزاینده هزینه ها، ضوابط ارایه داروها از سال 96 تاکنون تغییری نکرده و درضوابط ارایه خدمت، هیچ محدودیتی اعمال نشده است. ارایه انسولین های قلمی منوط به ارایه مدارک و مستندات پزشکی دال بر بیماری دیابت می باشد و این انسولین ها تا سقف 7 عدد درماه بدون محدویت و بیش از آن با تایید کمیته علمی تخصصی قابل پرداخت است.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت رییس گروه دارو دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت در پایان اضافه کرد: درسال 97 بیش از 195 هزار بیمه شده این سازمان از انسولین های قلمی استفاده کرده اند،  امروزه با شیوع به نسبت بالای بیماری دیابت درکشور، اقدامات پیشگیرانه ازجمله اصلاح شیوه زندگی، بیش از پیش ضرورت خواهد داشت.

پایان پیام/

مطالب مشابه