پایش مداوم تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول ارز دولتی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، جمال تولی درخصوص دریافت ارز توسط دستگاه های پزشکی و فروش 4 تا 5 برابری آنها بیان کرد: مطابق مصوبه شماره 63793/ت55633 هـ مورخ 97/05/16 صرفا تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری مشمول دریافت ارز سیستم بانکی می باشند که فهرست مذکور باید توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی گذاشته شود.

رییس اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی ادامه داد: با توجه به مصوبه فوق، فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری مشمول دریافت ارز سیستم بانکی تهیه و در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است و طبق این مصوبات تجهیزات "دستگاه های" پزشکی سرمایه ای، مشمول دریافت ارز نیمایی می شوند.

تولی گفت: درخصوص ملزومات مصرفی مشمول ارز رسمی، در بازرسی های دوره ای، نحوه و قیمت فروش اقلام بررسی و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع به مراجع ذیربط منتقل می شود. 

وی افزود: در همین راستا شعبه تعزیرات حکومتی به منظور رسیدگی سریع و موثر بر تخلفات گرانفروشی در اداره کل تجهیزات پزشکی مستقر می باشد و در صورتی که شکایتی دال بر گرانفروشی مطرح باشد، بلافاصله رسیدگی می شود. 

به گزارش وب‌دا رییس اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می رفت دبیر انجمن رادیولوژی ایران مطالبات خود را درخصوص افزایش تعرفه از مسیرهای قانونی پیگیری کرده و از ارائه اطلاعات غیر دقیق به اذهان عمومی خوداری می کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه