سلول‌های موجود در روده جنین پتانسیل تبدیل شدن به سلول‌های بنیادی را دارند
 به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، این مطالعه در دانشگاه کپنهاگ دانمارک نشان می دهد که همه سلول های موجود در روده جنین پتانسیل تبدیل شدن به سلول های بنیادی را دارند. این مطالعه نشان داده است که سرنوشت سلول های روده ای از قبل تعیین نشده است، اما در عوض بوسیله سلول های پیرامونی تعیین می شود. اطلاعات جدید ممکن است دستکاری سلول های بنیادی به منظور استفاده در سلول درمانی را آسان تر کند.

یافته های جالب این مطالعه از پژوهشی حاصل شد که هدف آن درک عامل کنترل کننده هویت و سرنوشت سلول های بنیادی روده ای بود. به این منظور دکتر یوری گیو و همکارانش روشی را برای مونیتور کردن تکوین سلول های روده ای به صورت منفرد ایجاد کردند. از طریق وارد کردن پروتئین های لومینسنس به درون سلول ها و با کمک میکروسکوپ های پیشرفته آن ها تکوین سلول های منفرد را مونیتور کردند. بعد از تست های اولیه مشخص شد سلول هایی که پیش از این محققین تصور می کردند سلول های بنیادی جنینی هستند، تنها قادرند کسری از رشد روده طی تکوین جنینی را توجیه کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران آن ها از متخصصین ریاضی دانشگاه کمبریج کمک گرفتند و زمانی که داده های بسیار نزدیک به هم را مورد مطالعه قرار دادند به فرضیه بسیار جالبی رسیدند که حاکی از این بود که همه سلول های روده ای ممکن است از شانس یکسانی برای تبدیل شدن به سلول های بنیادی برخوردار باشند تست های بیشتر می تواند این فرضیه را اثبات کند. گام بعدی تعیین این امر خواهد بود که چه سیگنال هایی برای تبدیل شدن سلول های نابالغ به سلول بنیادی مورد نیاز لازم است.

پایان پیام/