هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها به صورت واقعی انجام نشده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم جان بابایی درباره آیین نامه هیات امنایی شدن بیمارستان ها افزود: بر اساس دستورالعمل قبلی هیات امنایی شدن بیمارستان ها، این اتفاق به صورت واقعی انجام نشد. زیرا بحث استقلال مالی و جذب نیرو در آن دستورالعمل در نظر گرفته نشده بود و در آیین نامه جدید این موارد در نظر گرفته شده است.

وی درباره تاثیر مثبت هیات امنایی شدن بیمارستان ها، گفت:  وقتی بیمارستان ها یک بنگاه اقتصادی شده و هزینه های خود را ارزیابی کنند، مانند همه موسسه هایی که مدیرعامل دارند و باید به هیات مدیره پاسخگو باشند، این اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی بر بیمارستان ها نظارت می کنند، اما اگر افرادی که در بیمارستان ها کار می کنند، هیات مدیره انتخاب کرده و سپس مدیرعامل منصوب شود، نقاط ضعف و قوت بیمارستان ها شناسایی می شود.

جان بابایی ادامه داد: به طور مثال بیمارستان فیروزگر که به صورت هیات امنایی اداره می شود، یکی از موفق ترین بیمارستان ها از نظر مالی محسوب می شود. بیمارستان های هیات امنایی قدرت اختیار بیشتری داشته و محدودیت های اداری در آنها کاهش پیدا می کند.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: هیات امنایی شدن بیمارستان ها اختلالی در کیفیت خدمات ایجاد نمی کند. زیرا بیمارستان ها مجبور می شوند کیفیت را بالاتر ببرند تا بیمار برای دریافت خدمات سلامت به آنجا مراجعه کند.

به گزارش ایرنا اصلاح ساختار و ارتقای نظام ارائه خدمات به ویژه در بیمارستان‌ها از اولویت‌های مهم نظام سلامت است و هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها نیز یک راهکار مهم پیشنهادی در این زمینه ‌محسوب می شود. بر اساس برخی مطالعات، هیات امنایی شدن بیمارستان ها باعث ارتقای اختیار مسئولان بیمارستان ها و در نتیجه ارتقای وضعیت بیمارستان ها می شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه