بازنگری در آموزش نیروی انسانی برای بیمارستان‌های کوچک لازم است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم جان بابایی گفت: از مجموع ۱۰۰۲ بیمارستان کشور تقریباً ۴۷ درصد آنها زیر ۱۰۰ تخت است و ضریب اشغال تخت کمتر از ۵۰ درصد دارند. همچنین ۶۲۴ بیمارستان دولتی هستند و این یعنی ۶۲ درصد بیمارستان‌ها وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند.

معاون درمان وزیر بهداشت درباره بیمارستان‌هایی که کمتر از ۱۰۰ تخت دارند افزود: هرچه تعداد نیروی متخصص در بیمارستان های زیر ۱۰۰ تخت بیشتر شود چون تعداد مراجعه‌ها و بیمارپذیری کمتر می شود، در نتیجه دریافتی همکاران نیز کمتر خواهد شد. بنابراین به کارگیری نیروی انسانی در رشته‌ های مختلف نسبت به بیمارستان‌ هایی با تعداد تخت بالا و در نتیجه بیمار پذیری بیشتر متفاوت است. برای مثال در بیمارستان زیر ۱۰۰ تخت حضور جراح مغز یا ارتوپد چندان ضرورتی ندارد.

وی افزود: این موضوع از بعد اقتصاد سلامت نیز اهمیت دارد. از این رو بازنگری در آموزش نیروی انسانی برای بیمارستان‌های کوچک لازم است؛ زیرا نوع آموزش ها برای این بیمارستان ها باید متفاوت باشد. جراح حاضر در این مراکز باید قادر باشد بر تعدادی از خدمات تخصصی همزمان مسلط و در صورت نیاز ارائه دهد. توجه به این موارد هزینه‌ های سلامت را هم کاهش خواهد داد.

جان‌بابایی درباره آمارها و شاخص‌های درمان اظهار داشت: از حدود ۱۴۱ هزار تخت بیمارستانی کشور، ۹۷ هزار تخت فعال یعنی حدود ۶۹ درصد تخت‌های بیمارستانی کشور در حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار دارند. همچنین در کشور ۱۷۴ بیمارستان خصوصی وجود دارد که ۱۷ درصد کل بیمارستان‌ها را شامل می‌شود و مطابق گزارش‌های آماری ۱۲.۷ درصد تخت‌های کشور وابسته به این نوع بیمارستان‌ها است.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: در مجموع تعداد ۵۰۵۶ اتاق عمل و ۲۸۸۳۱ تخت جراحی در کشور وجود دارد. ۱۲۹ جراح در بیمارستان های کشور در سال ۹۷ توزیع شده که ۲۰ متخصص بر اساس سهمیه مازاد مناطق "عدالت آموزشی" بوده‌اند.

وی اظهار کرد: به صورت میانگین متوسط اقامت بیمار در بخش دولتی ۲.۷ روز است، اما در بعضی از بخش‌ها مانند داخلی این میزان بالای ۳ روز خواهد شد. در بخش خصوصی نیز متوسط اقامت بیمار زیر ۲ روز برآورد شده است.

جان بابایی ادامه داد: حدود ۲ میلیون و ۹۵۱ هزار عمل جراحی در بیمارستان‌های دانشگاهی و ۲ میلیون و ۴۵۸ هزار عمل جراحی در بیمارستان‌های غیر دانشگاهی انجام شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در سند تدوینی ۱۴۰۴ تعداد تخت‌های موجود و در حال ساخت، میزان ماندگاری بیمار، میزان گردش تخت، بیمار پذیری در بیمارستان خصوصی و دولتی و نسبت خدمات سرپایی به بستری در انواع مختلف خدمات درمانی از جمله شاخص‌های مورد توجه بوده و در محاسبه نیروی انسانی لازم هر منطقه برای ارائه خدمات وارد شده است. میزان نیاز به جراح نیز برآوردی از این شاخص‌ها است.

به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: از جمله اقداماتی که در زمینه به کارگیری نیروی متخصص صورت گرفته و سند آن تقریباً آماده شده لایه بندی خدمات است. بر اساس این سند، نیروی انسانی متناسب با لایه‌های خدمتی در سطوح مختلف توزیع خواهند شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه