بهره مندی از منابع مازاد در دستیابی به پوشش همگانی سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سازمان جهانی بهداشت به تازگی اعلام کرده است که در کشورهای کم درآمد و متوسط، بیش از نیمی از هزینه های بهداشتی به مراقبت های سلامت پایه اختصاص یافته است و این در حالیست که کمتر از 40 درصد از هزینه های مراقبت های سلامت پایه از سوی دولت ها تامین می شود.
 
دکترآگنس سوکات، مدیر نظام های بهداشتی، مدیریت و امور مالی سازمان بهداشت جهانی با بیان اینکه تمامی 194 عضو این سازمان اهمیت مراقبت های سلامت اولیه را به رسمیت شناخته اند از آنها  خواسته است اولویت بندی هزینه های سلامت را در جامعه خود مشخص کنند.
 
در این گزارش همچنین نقش منابع مازاد را بررسی می کند. با افزایش هزینه های داخلی، میزان کمک های مالی از صندوق های مازاد به کمتر از 1درصد از هزینه های بهداشت جهانی کاهش می یابد. تقریبا نیمی از بودجه این صندوق های مازاد به سه بیماری ایدز، سل و مالاریا اختصاص یافته است.
 
سازمان جهانی بهداشت در این گزارش به وضوح نشان می دهد کشورهای با درآمد متوسط به بودجه داخلی سیستم های بهداشتی خود متکی بوده و کمک های مازاد برای بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای کم درآمد امری ضروری به حساب می آید.
 
 همچنین جدید ترین گزارش این سازمان بیانگر آن است که  سهم سیاست گذاران، متخصصان بهداشت و شهروندان در تقویت سیستم های بهداشت و درمان به یک اندازه است.
 
به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت مدیر نظام های بهداشتی، مدیریت و امور مالی سازمان بهداشت جهانی با تاکید بر اینکه  سلامت یک حق انسانی است؛ مراقبت های سلامت پایه، کارآمد و مقرون به صرفه را اولویتی می داند که می باید همه کشورها به عنوان مسیری برای دستیابی به پوشش سلامت همگانی و اهداف توسعه پایدار، در نظر بگیرند.

پایان پیام/

مطالب مشابه