افزایش اثربخشی داروهای داخلی وابستگی کشور به خارج را کاهش می‌دهد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسینعلی شهریاری در خصوص تغییرات وزیر بهداشت در سازمان غذا و دارو و ایجاد قرارگاه در این سازمان توضیح داد: معمولاً جابجایی‌ها با هدف بهتر شدن شرایط رخ می‌دهد و امیدواریم با این تغییرات، نظارت در حوزه دارو و رفع مشکلات بیشتر شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: تقویت تولید داخل، افزایش اثربخشی داروهای داخلی ازجمله مواردی است که باید در دستورکار قرارگاه قرار گیرد تا بتوانیم وابستگی دارویی کشور به خارج را کاهش دهیم.

وی افزود:‌‌‌‌‌‌‌‌ کیفیت داروهای تولید داخل مناسب است و عموم آنها از اثربخشی مناسبی برخوردارند. اگر این گونه نبود اجازه تولید و استفاده از آنها داده نمی‌شد. فقط در زمینه کیفیت بسته‌بندی دچار ضعف هستیم.

شهریاری گفت: در برخی مواقع مشاهده می‌کنیم که پزشکان به بیماران توصیه می‌کنند که از داروهای خارجی استفاده کنند، این موضوع در حالی رخ می‌دهد که مواد اولیه داروهای ایرانی از کیفیت خوبی برخوردار بوده و در مواقعی نیز این مواد از خارج از کشور تهیه می‌شود.

به گزارش مهر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان با اشاره به موضوع صادرات دارو به خارج از کشور توضیح داد: بسیاری از داروهای ما قابلیت رقابت با برندهای خارجی را دارند، اما متأسفانه ما در زمینه کیفیت بسته‌بندی دچار ضعف هستیم و باید به این موضوع توجه بیشتری کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه