برگزاری سومین جلسه کمیته مستندسازی بسیج ملی کنترل فشارخون
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) به نقل از وبدا، كميته مستندسازي بسيج ملي كنترل فشارخون با هدف ثبت و نگهداري اطلاعات پروژه به صورت نظام‌مند و منسجم براي تهيه گزارشات، مقالات و محتواي آموزشي، تسهيل فرآيند ارزيابي عملكرد پروژه از طريق دسترسي به اطلاعات دقيق و مستند از روند فعاليت‌هاي انجام شده، بهبود مستمر عملكرد و نتايج پروژه و پيشگيري از تكرار اشتباهات و توليد دانش جديد و انتقال تجارب، تشكيل شده و طي جلساتي، از روند عملكرد اين كميته گزارشي ارائه مي‌شود.

گفتني است، در اين جلسه نيز، هر كدام از كارگروه هاي اجرايي بسيج ملي كنترل فشارخون، از نحوه عملكرد كارگروه تحت فعاليت خود، در حوزه مستندسازي بسيج ملي كنترل فشارخون، گزارشي ارائه دادند.

پایان پیام/