آغاز انحراف قبل از شروع برنامه
پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)؛

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع امید آینده همه سیاستگزاران و بیمه‌ها و وزارت بهداشت و همه دست اندرکاران سیستم بهداشت و درمان کشور است که سال‌ها برای آن برنامه ریزی می‌شود و تا بحال هم در مناطق محدود به ورطه آزمون گذاشته شده و کاری به موفقیت یا شکست‌ و رضایت یا عدم رضایت از اجرای آن در این مناطق ندارم. 

اما آنچه می‌خواهم هشدار دهم این است که مجری محترم آگاه باشد این طرح را که همه به آن دل بسته اند و به عنوان ناجی سیستم سلامت کشور می شناسند را به شکست و انحراف نکشاند و بگذارد واقعا ناجی باقی بماند و اگر این طرح شکست بخورد هرج و مرجی بر سیستم سلامت کشور مسلط شود که تا سال‌ها نتوان جمع کرد و بلائی سر سیستم سلامت خواهد آورد که بسیار بدتر از طرح تحول سلامت خواهد بود. 

 اولین مشکل که این طرح نظام اصولی سلامت را به پرتگاه سقوط و شکست می‌کشاند، برنامه‌ریزی آن بر محوریت بخش دولتی و نادیده گرفتن بخش خصوصی‌ است. 

نظام ارجاع با محوریت بخش دولتی نتیجه‌ای جز شکست ندارد. 

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه