برگزاری یازدهمین جلسه کارگروه مشترک هم اندیشی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، گزارش بررسی کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، بحث و تبادل نظر در خصوص اصلاح رویکرد رسانه ملی در برخورد با جامعه پزشکی، بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه پیاده سازی شیوه نامه اجرایی ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی "شیوه نامه شورای معین کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی و وابسته" بررسی نحوه برخورد با مداخلات افراد فاقد صلاحیت در امور درمان، واگذاری مسئولیت های وزارت بهداشت در بخش آموزش مداوم به سازمان نظام پزشکی از اهم مباحثی بود که در جلسه این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه