سازمان نظام پزشکی مسئولیت قانونی نظارت بر تبلیغات پزشکی را بر عهده دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج حریرچی در خصوص نحوه نظارت بر تبلیغات پزشکی در رسانه ها و فضای مجازی با اشاره به اینکه قریب به اتفاق تبلیغات پزشکی و دارویی کذب و یا غیر قانونی هستند، گفت: تبلیغ داروها و ذکر خواص درمانی در تبلیغات هر نوع مواد و محصول در رسانه هاي عمومی که مخاطب آنهـا عمـوم مـردم می باشند، طبق قانون ممنوع است.

 معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: بیش از 99 درصد تبلیغات در حوزه پزشکی و دارویی فاقد مجوز هستند در حالیکه طبق آیین نامه بند ب ماده 3 سازمان نظام پزشکی همه این تبلیغات باید شماره اخذ مجوز داشته باشند، آیا شما تبلیغی پیدا می کنید که شماره مجوزش را ذکر کنند.

وی افزود: منظور از تبلیغات پزشکی و دارویی هرگونه پیام یا اطـلاع رسـانی اسـت کـه منجر به ترغیب دریافت یا مصرف خدمات و محصولات می شود چرا که مشتری کافی ندارد و یا  تبلیغات برخی پزشکان که اکثرا هم پزشکان مطرح و برجسته ای نیستند به اشکال مکتوب، شنیداری،  گزارش و ... صرفا برای برای جلب مشتری صورت می گیرد.

حریرچی گفت: تمامی تبلیغات فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای کذب هستند، تخلفات مذکور در رسانه های رسمی هم به میزان قابل توجهی وجود دارند، ولی در فضای غیر رسمی خصوصا شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی شدت بسیار زیادی دارند، تمام داروهایی که از طریق شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شوند تقلبی است و از شبکه های غیر رسمی و قاچاق وارد شده که اصلا معلوم نیست در چه شرایطی نگهداری شده اند، و مصرف آنها ممنوع است.

به گزارش وب‌دا معاون کل وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: اکثریت جامعه پزشکی به طور سالم خدمات خود را ارائه می دهند و  انجام تبلیغات گران قیمت توسط تعداد اندکی از پزشکان می تواند نشانه کمبود مشتری آنها و احتمالا کیفیت عملکرد ایشان باشد، سازمان نظام پزشکی که مسئولیت قانونی نظارت بر تبلیغات پزشکی را بر عهده دارد، اخیرا اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده  است.

پایان پیام/

مطالب مشابه