عضو و رییس کمیسیون عالی تعهدات منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید نمکی در این حکم بر تحقق اهداف و وظایف کمسیون بر ساماندهی و تعهدات فارغ التحصیلان رشته ها و مقاطع تحصیلی گروههای پزشکی و پیراپزشکی و دوره های تکمیلی تاکید کرده است.
متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر همتی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس

در راستای اجرای تبصره یک ماده 2 دستورالعمل تشکیل کمیسیون عالی تعهدات، جنابعالی به عنوان عضو و رییس کمیسیون منصوب می گردید تا براساس تعهد، تجربه و سوابق اجرایی با استعانت از خداوند متعال و با رعایت جوانب شرعی و قانونی، در جهت تحقق اهداف و وظایف کمیسیون به ساماندهی تعهدات فارغ التحصیلان رشته ها و مقاطع تحصیلی گروه های پزشکی و پیراپزشکی و دوره های تکمیلی اهتمام ورزید. در این جهت اهم انتظارات به شرح زیر است:

1_  برنامه ریزی به منظور کاهش طول دوره تعهدات منطبق بر نیازهای این وزارت و تعیین رشته های مازاد بر نیاز

2_ ایجاد وحدت رویه در تعیین میزان تعهدات و توزیع نیروی انسانی

3_  پیش بینی سازوکارهای لازم به منظور نظارت بر اجرای صحیح تعهدات اعم از متعهدین این وزارت و دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات تابعه

4_ اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد تعامل بین واحدهای تصمیم گیر

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی، حفظ حقوق شهروندی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.

پایان پیام/

مطالب مشابه