شرایط حمایت از خدمات فیزیوتراپی توسط بیمه سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، امیر پیروزیان گفت: پرداخت هزینه های فیزیوتراپی و درمان بیماران نیازمند بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات، مراقبت های سلامت و تعرفه های مصوب هیات وزیران انجام می شود.

عضو کمیته بیمه سلامت ادامه داد: بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس،میاستنی گراو،دوشن ،گیلن باره، فلج مغزی و دیستروفی عضلانی(ALS) می توانند طبق نظر پزشک متخصص تا 15جلسه و 4 اندام از خدمات فیزیوتراپی تحت پوشش بیمه سلامت برخوردار گردند.

وی افزود: افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، دراستفاده از خدمات فیزیوتراپی بایستی به نکات مهمی توجه کنند، به عنوان مثال تاریخ شروع جلسات فیزیوتراپی از زمان درخواست توسط پزشک نباید بیش از یک ماه بوده و مدت زمان انجام خدمات فیزیوتراپی از شروع اولین جلسه نباید بیش از دو ماه ادامه پیدا کند، همچنین ذکر تشخیص اولیه برای استفاده از خدمات فیزیوتراپی توسط پزشک دردفترچه بیمار ضروری است.  

پیروزیان گفت: سازمان بیمه سلامت رفع مشکلات بیماران در استفاده از خدمات فیزیوتراپی را تاکنون با جدیت پیگیری کرده است، پرداخت هزینه های بیمارانی که از خدمات فیزیوتراپی در منزل استفاده می کنند در حال حاضر در تعهد سازمان های بیمه گر نیست.

عضو کمیته بیمه سلامت اظهار کرد: بیماران تحت پوشش سازمان بیمه سلامت برای تمام اندام ها می توانند از خدمات فیزیوتراپی استفاده کنند، درخواست انجام فیزیوتراپی برای بیمار بایستی توسط پزشک متخصص صورت پذیرد تا امکان پرداخت سهم سازمان میسر گردد. 

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان اضافه کرد: اگر متخصص طب ورزشی خدمات فیزیوتراپی را تجویز کند، سازمان سهم خود را مطابق قانون و تعرفه کتاب ارزش نسبی پرداخت خواهد کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه