وزارت بهداشت نظارت مستمری بر عملکرد داروخانه‌ها آغاز کرده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اکبر رنجبرزاده با تاکید بر ضرورت پایبندی داروخانه‌ها به رعایت قانون در فروش دارو، گفت: حق فنی داروخانه‌ها مشخص بوده و نباید بیش از میزان مشخص شده از مردم اخذ شود، حق فنی در شیف شب با شیف صبح متفاوت است، گر داروخانه‌ای حق فنی متفاوت از دو نسخه یکسان دریافت کند به طور حتم تخلف کرده است.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: وزارت بهداشت نظارت مستمری بر عملکرد داروخانه‌ها از تامین دارو تا فروش آن آغاز کرده است، یکی دیگر از تخلفات احتمالی داروخانه‌ها فروش دارو با تاریخ مصرف نزدیک به انقضا بدون اطلاع به بیماران است، دارو‌های نزدیک به انقضا باید با تخفیف‌های ویژه ضمن اطلاع رسانی به مردم به فروش برسد، وزارت بهداشت طی گزارشی در خصوص دارو‌های تخفیف دار در این حوزه به مجلس ارایه کرده است.

وی از بررسی مستمر اثربخشی دارو‌ها در آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت خبر داد و افزود: یکی دیگر از تخلفات گزارش شده در حوزه دارو کم بودن مواد موثره آن‌ها بود که با نظارت و ارزیابی دقیق وزارت بهداشت این موضوع در دست بررسی است.

به گزارش سلامت نیوز رنجبرزاده در پایان گفت: وزارت بهداشت در حوزه تامین دارو و حمایت از تولید داخل در این حوزه عملکرد مناسبی داشته است، خوشبختانه نظارت دقیقی بر روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو صورت می‌گیرد که این خود در حوزه تامین دارو‌های مورد نیاز کشور مثمر ثمر خواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه