بیشتر شکایت های مردمی مربوط به حوزه درمان است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسین حیدری درباره بیشترین شکایت های مردمی که از طریق سامانه ۱۹۰ به دست وزارت بهداشت می رسد افزود: مردم به محض اینکه مشکلاتی در حوزه بهداشت و درمان مشاهده کردند می توانند با سامانه تلفنی ۲۴ ساعته ۱۹۰ وزارت بهداشت تماس بگیرند تا حوزه بازرسی وزارت بهداشت به این مشکلات در اسرع وقت رسیدگی کند. این سامانه پس از دریافت گزارش ها و مشکلات، به شخص تماس گیرنده کد رهگیری می دهد و روزانه گزارش ها به حوزه بازرسی ارسال و پیگیری های لازم در زمینه مشکلات مطرح شده انجام می شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین هر ۳ ماه یک بار، گزارش ویژه ای از اطلاعات دریافت شده از طریق سامانه ۱۹۰ تهیه شده و به صورت مدون به دست وزیر بهداشت می رسد. به محض اینکه گزارش های مردمی یا مجموعه های بیمارستانی به دست وزارت بهداشت برسد، عوامل بازرسی در دانشگاه های علوم پزشکی فعال شده و پیگیری ها را انجام داده و گزارش ها را برای بازرسی وزارت بهداشت ارسال می کنند.

وی افزود: سامانه تلفنی ۱۹۰ یک واحد اطلاع گیرنده محسوب می شود که به واسطه ارتباط با مردم این اطلاعات را جمع آوری می کند و این اطلاعات در مجموعه نظارتی مورد استفاده قرار می گیرد، بر مبنای شکایت های مردم که به دست سامانه ۱۹۰ می رسد، می توانیم مشکلات و شکایت های مردمی را دسته بندی و علت یابی کنیم.

حیدری گفت: نقطه حساس و تمرکز بازدید و بازرسی وزارت بهداشت از بیمارستان ها، اورژانس های بیمارستانی است که در واقع دروازه اصلی برای ورود بیماران محسوب می شود و بیشترین تاکید بازرسی برای تجهیزات و نیروی انسانی در اورژانس های بیمارستان ها اتفاق می افتد.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت تصریح کرد: به هر حال با توجه به حجم گسترده فعالیت های حوزه بهداشت و درمان، اشتباهاتی نیز به وجود می آید که عمده آنها سهوی است. این نگرش باید در حوزه بهداشت و درمان ایجاد شود که همه تلاش خود را انجام بدهند تا اشتباهی رخ ندهد، هرچند پیگیری های حوزه بازرسی وزارت بهداشت از لحظه رسیدن اخبار و اطلاعات تا آخرین قسمت انجام می شود، اما قبل از اینکه به اتفاقات دامن بزنیم، باید پیشگیری های لازم را انجام بدهیم تا از بروز اتفاقات در حوزه بهداشت و درمان جلوگیری شود.

وی درباره شورای نظارت بر ارزیابی خدمات رسانی به بیماران نیز بیان کرد: یکی از دغدغه های وزیر بهداشت در زمینه نظارت، ایجاد نظارت عمومی بر حوزه بهداشت و درمان است. یعنی فقط یک گروه خاص از وزارت بهداشت این نظارت ها را انجام ندهند و کار توسط یک شورا انجام شود.

به گزارش ایرنا حیدری در پایان اضافه کرد: از حوزه بازرسی پیشنهاد دادیم که چه افراد موثری می توانند در این شورا حضور داشته باشند. استاندار، امام جمعه، انجمن ها، پزشکی قانونی، نظام پزشکی و سازمان های مردم نهاد بخشی از پیشنهاد ما برای اعضای این شورا بوده است. البته این شورا در استان ها هنوز کامل راه اندازی نشده است، ولی در حال رایزنی با قسمت های مختلف هستیم تا این شورا راه اندازی شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه