نمی‌خواهیم پزشک بی‌سواد تحویل جامعه دهیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد حمزه گفت: اضافه کردن ظرفیت برای پذیرش دانشجوی پزشکی به همین سادگی نیست که به یکباره سهمیه پذیرش را چندبرابر کنیم به دلیل اینکه استانداردهایی در حوزه آموزش پزشکی وجود دارد که باید رعایت شود مگر تمام بخش های توسعه کشور ما در حد استانداردهای اروپا است که می خواهیم سرانه پزشک در کشورمان مانند اروپا و کشورهای توسعه یافته باشد. در راهسازی و جاده سازی، تامین آب آشامیدنی و سایر موارد در کشور چقدر توسعه یافته ایم؟ اگر یک بخش بخواهد توسعه پیدا کند و بخش های دیگر حرکت نکنند خودش عوارضی را به دنبال خواهد داشت.

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همین الان عوارض توسعه بیش از حد بخش بهداشت و درمان نسبت به سایر بخش ها گریبان کشور را گرفته است ما در حال حاضر کلی پزشک بیکار در کشور داریم در حوزه پزشک عمومی واقعا تراکم نیروی بیکار داریم چطور می خواهیم ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی را دو برابر کنیم؟با همین روالی که اکنون در آموزش پزشکی پیش می رویم تا سال ۱۴۰۴ ما حتی از کشورهایی مثل ترکیه به لحاظ تعداد پزشک و دندانپزشک نسبت به جمعیت جلو خواهیم افتاد.
 
وی افزود: به فرض هم ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را دو برابر کردیم آیا می توانیم دو برابر استاد برای دانشگاه های علوم پزشکی تامین کنیم؟ آیا می توانیم تخت های آموزشی را دو برابر کنیم؟ ما به ازای هر دانشجویی که می خواهیم در رشته پزشکی اضافه کنیم حداقل باید دو تخت آموزشی اضافه کنیم اگر ۶ هزار دانشجو بخواهیم اضافه کنیم یعنی باید همین الان ۱۲ هزار تخت آموزشی به مجموعه بیمارستان های کشور اضافه کنیم آیا این امکان وجود دارد؟ ما که نمی خواهیم پزشک بیسواد تحویل جامعه دهیم.

حمزه گفت: ما می خواهیم جان و سلامتی مردم را تضمین کنیم نمی خواهیم که چند پزشک بیسواد تربیت کنیم و دلمان خوش باشد که پزشک داریم. به فرض اینکه تخت های آموزشی و تمامی امکانات مورد نیاز برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را فراهم کردیم مگر اینقدر بیمار در بیمارستان هایمان داریم که قرار باشد تمام تخت های آموزشی پُر باشد؟

این نماینده مردم در مجلس دهم با طرح این سوال که در حال حاضر ضریب اشغال تخت های آموزشی در کشور چقدر است؟، گفت: مگر می توانیم تخت های آموزشی موجود را سه شیفته کنیم مگر جان مردم بازیچه است که صبح یک دانشجو بر سر بالین بیمار در بیمارستان های آموزشی باشد و بعدازظهر یک دانشجوی دیگر و شب هم دانشجویی دیگر. به نظر می رسد این طرح افزایش ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی، طرح نسنجیده و ناپخته ای است. 

به گزارش سلامت نیوز وی در پایان اضافه کرد: البته دلسوزی همکارانمان را در مجلس قبول داریم و می دانیم که دغدغه مهمی دارند و نگران سلامت مردم و بچه های پشت کنکوری هستند ولی راه حل اش این نیست که بخواهیم به یکباره بگوییم ظرفیت دانشجویان پزشکی را چندبرابر کنیم امکان تحقق چنین امری در شرایط فعلی کشور وجود ندارد و گمان نمی کنم که این طرح در مجلس رای بیاورد و به تصویب برسد.

پایان پیام/

3 نظر

مطالب مشابه