بیمه سلامت باید در هزینه کرد اعتبارات دقت کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حیدر علی عابدی افزود: سازمان بیمه سلامت در ماه‌های گذشته بر شرح وظایف خود تسلط بسیاری پیدا کرده است. البته سازمان‌های بیمه گر در همه ادوار بدهکار بودند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: تسلط سازمان بیمه سلامت نسبت به اقدامات خود سبب شده که داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد خدمات بهتری را به بیمه شدگان ارائه داده و به تعامل و همکاری با سازمان بیمه سلامت امیدوارتر شوند، البته بیمه سلامت باید درارائه خدمات مطلوب به نیازمندان درهزینه کرد اعتبارات دقت کند.

وی افزود: سازمان‌های بیمه گر باید مدعی اجرای سیاست‌های برنامه ششم توسعه شوند. بیمه سلامت باید از وزارت بهداشت تقاضا کند که درچهارچوب برنامه ششم توسعه نسبت به اجرای سطح بندی خدمات و سیستم ارجاع اقدام کند، اگر به این مسائل توجه شود بدون شک می‌توان میزان بدهی بیمه‌ها را پیش بینی کرد؛ درغیر این صورت بدهی‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

عابدی گفت: اقدامات بیمه سلامت تاکنون رضایت بخش بوده است. سازمان بیمه سلامت باید بتواند تا زمانی که وزارت بهداشت موفق به اجرای سیستم ارجاع و نظام سطح بندی خدمات نشده، برای ارائه برخی خدمات پرهزینه شرایط خاصی را در نظر بگیرد، زیرا خدمات پرهزینه بودجه سلامت را می‌بلعد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان اضافه کرد: دولت نیز باید به تعهدات خود درباره تخصیص اعتبارات لازم به بیمه سلامت به موقع عمل کند و از سوی دیگر محل تامین حق بیمه هر فرد باید درسازمان بیمه سلامت مشخص شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه