رئیس مرکز مدیریت شبکه منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون(پالنا)، متن این حکم به شرح زیر است:
 
 
جناب آقای دکتر جعفر صادق تبریزی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز
 
با توجه به تعهد، تخصص و تجربه های ارزشمند جناب عالی به موجب این ابلاغ به سمت ریيس مرکز مدیریت شبکه منصوب می شوید.امید است با اتکال به ایزد منان و بهره گیری از توان فنی و کارشناسی همکاران آن مرکز و دیگر نیروهای متخصص، متعهد و با تجربه و با بهره گیری از اسناد بالادستی و برنامه های کشوری نظیر سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه، برنامه تحول نظام سلامت و برنامه ارائه شده توسط مقام عالی وزارت به مجلس شورای اسلامی در جهت ارتقای سلامت جامعه و انجام ماموریت های زیر موفق باشید.
 
 
_ تقویت و تکمیل نظام شبکه بهداشت و درمان کشور براساس طرح گسترش، فضای فیزیکی، تجهیزات، نیروی انسانی به روز نمودن آن با اولویت مناطق محروم و عشاير
 
 
_ توسعه و تقویت مدیریت منابع شبكه به ويژه فراهم نمودن ساز و كار لازم براي دسترسي به اطلاعات به روز نيروي انساني، فضاي فيزيكي و منابع مالي و برنامه ريزي جاري در شبكه
 
 
_ مشاركت فعال در نهادینه سازی برنامه تحول حوزه بهداشت با اولويت خدمات پيشگيري و ارتقاي سلامت و نظارت بر اجراي دستورالعمل اجرائي برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي
 
_ توسعه و استقرار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با بهره گیری و تقویت فناوری های نوین و پرونده الکترونیک سلامت
 
 
_ تقویت، توسعه و ارتقای مراکز آموزش بهورزی  
 
_ تسريع در ادغام برنامه های سلامت در شبکه مراقبت های اولیه
 
_ تقویت نظام مند نظارت و پایش از فعالیت های مدیریت نظام شبکه
 
_ توسعه مشارکت افراد، خانواده ها و جامعه در برنامه های سلامت
 
 
_ توسعه الگوها برای ایجاد ساختار ارائه خدمات با الگوی مردم محور با هماهنگی مراکز و دفاتر معاونت

پایان پیام/

مطالب مشابه