جلسه هیات مدیره درمانگران اعتیاد استان تهران با ریاست سازمان نظام پزشکی کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در نشست فوق ابتدا نمایندگان این تشکل به بیان وضعیت،  مشکلات کنونی و راهکارهای خود در بهبود عملکرد فعالین این حوزه پرداختند ؛سپس محمدرضا ظفرقندی ریاست کل سازمان ضمن تاکید بر لزوم اصلاح تعرفه ها در این بخش و تفکیک تعرفه جزء حرفه ای از هزینه دارویی، بر تعامل بیشتر نهادهای صنفی با سازمان نظام پزشکی  و  همکاری با وزارت بهداشت و درمان تاکید نمود.

پایان پیام/

مطالب مشابه