در تقسیم‌بندی بودجه کشور، سهم بهداشت و درمان رتبه سوم را دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، همایون یوسفی افزود: سازمان بیمه سلامت در نگاه مردم و مسئولان از جایگاه و اعتبار قابل قبولی برخوردار بوده و به طور حتم مشتری مداری سرلوحه خدمات رسانی به مردم قرار دارد. خلاقیت در سازمان بیمه سلامت در نوع ارائه خدمات و فعالیت‌های موجود ایجاد شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: از دیگر مشخصات سازمان بیمه سلامت دانش محور و به روز بودن است، به طوری که بنا به شرایط خاص دانش و راهکار لازم درافزایش خدمات رسانی به بیمه شدگان صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین تجمیع تمامی صندوق‌های بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عبارتی تجمیع بیمه‌ها تا حدود بسیاری توانست خدمات بهتری را به مردم ارائه دهد، یعنی رفع همپوشانی‌ها و کاهش هزینه‌ها از این مسیر با جدیت انجام شده است؛ بنابراین اقدامات سازمان بیمه سلامت تاکنون از درجه و اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

یوسفی گفت: اهمیت بیمه سلامت برای همه ارکان دولت و مجلس مشخص بوده و به همین دلیل در تخصیص بودجه، سهم بهداشت و درمان و بیمه سلامت مناسب است. به عنوان مثال در تقسیم بندی بودجه کشور، سهم بهداشت و درمان از کل بودجه کشور رتبه سوم را دارد؛ البته بیمه سلامت درابتدای فعالیت این دوره مجلس این سازمان مشکلات بسیاری داشت، اما با سختی و پیگیری‌های بسیار تا حدودی مشکلات سیستم بهداشتی و درمانی برطرف شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان اضافه کرد: بهداشت و درمان بدون شک یکی از بخش‌های مهم برای دولت و مجلس است و باید توجه ویژه‌ای به این حوزه شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه