تلاش‌ها در راستای تامین اعتبارات پزشک خانواده و بیمه روستایی ادامه دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا رئیسی در پاسخ به نامه محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی که چندی قبل درخصوص معوقات پرسنلی تیم سلامت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی ارسال شده بود ، با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی اعتبارات مصوب صندوق بیمه سلامت نسبت به سال ۹۶ و نهایی نشدن تفاهم نامه مشترک با سازمان بیمه سلامت؛ از تلاش ها برای تامین اعتبارات جایگزین با حمایت وزیر بهداشت در راستای ماندگاری تیم سلامت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی خبر داد.

در بخشی از این نامه آمده است: علیرغم تاکید به دانشگاههای علوم پزشکی کشور مبنی بر اولویت در پرداخت های تیم سلامت، مشکلات مترتبه ناشی از تخصیص ناکافی و تاخیر در پرداخت اعتبارات مصوب، همراه با عدم تخصیص کامل اعتبارات یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۷ به عنوان محل تامین هزینه های غیرپرسنلی و افزایش هزینه های غر پرسنلی در ماه های اخیر باعث کاهش بیشتر نقدینگی دانشگاه‌ها گردید.

در سال جاری نیز تفاهم نامه مشترک با سازمان بیمه سلامت نهایی نگردیده و با گذشت بیش از ۵ ماه از سال کمتر نیمی از اعتبارات صندوق بیمه روستایی مورد نیاز تخصیص یافته و از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز تا کنون تخصیصی صورت نگرفته است .با این وجود در راستای استمرار کیفی برنامه و ماندگاری تیم سلامت علیرغم مشکلات مالی مذکور، تلاش فراوانی در تامین اعتبارات جایگزین با اهتمام سازمان بیمه سلامت و دفتر بودجه وزارت متبوع و همچنین حمایت مقام محترم وزارت انجام گردیده و امید است بزودی مشکلات مرتفع گردد.

پایان پیام/

مطالب مشابه