عضو شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن این حکم  به شرح زیر است: 

 جناب آقای دکتر علی نوبخت 
دبیر محترم هیات مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران

با توجه به سیاست های جدید مدیریتی در نحوه اداره سازمان غذا و دارو و اعتقاد به نقش تاثیر گذار کلیه ذینفعان و صاحبنظران عرصه دارو و تجهیزات پزشکی در اداره هرچه بهتر امور مربوطه و با توجه به پیشنهاد رییس محترم مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و سوابق ارزنده و درخشان حضرتعالی بدینوسیله به عنوان عضو شورای مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی کشور منصوب می شوید. 

امید است با همدلی، همفکری و هم افزایی هرچه بیشتر و استفاده از تجربیات و نظرات ارزشمند شما بتوانیم با حفظ منافع ملی و پایبندی به حمایت از مردم نیازمند و با لطف بیکران پروردگار از این برهه پیچیده تاریخی نیز سرافراز بگذریم. تقاضا می شود در جلسات ماهیانه شورای مشورتی که با حضور اینجانب با دعوت قبلی تشکیل خواهد شد شخصاً شرکت فرمائید. 

توفیق و سربلندی جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

پایان پیام/

مطالب مشابه