قیمت چندگانه جزء حرفه ای مهم ترین علت اجرا نشدن خرید راهبردی خدمات سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج حریرچی درباره بایدها و نبایدهای خرید راهبردی خدمات سلامت افزود: خرید راهبردی خدمات سلامت، جزو تکالیف قانونی و از اولویت های اساسی وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر است، بنابراین برای انجام خرید راهبردی باید مقدماتی حاصل شود.

معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: درحال حاضر مسیر جهت خرید راهبردی خدمات مناسب است و در موارد قابل توجهی این مسئله انجام می شود، اما اقدامات صورت گرفته کافی نیست.برای دستیابی کامل به این مسیر باید اقدامات بیشتری انجام داد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان افزود: ضمن اینکه مردم نیز درانتخاب ارائه کننده خدمت نیز اختیار عمل دارند، بنابراین در چنین شرایطی سیاست گذار در اعمال خرید راهبردی دچار محدودیت می شود، اما در بخش های مختلف نظیر سطح یک خدمات سلامت، بر اساس سرانه، خرید راهبردی از بخش دولتی و خصوصی انجام می شود یا عمده ارائه خدمات دولتی شبه خرید راهبردی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه