چرا سردار منتظرالمهدی رفت؟
پرده اول: سال ۹۳ و ۹۴

 عملکرد وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو 

نتیجه: عدم اجرای طرح هولوگرام دار کردن داروها ، اعطای مجوز تولید متادون و اکسی کدون به نفرات خاص در بخش خصوصی ، سخت گیری شدید در بازرسی و کسر سهمیه زدن به مراکز درمان سو مصرف مواد ، عدم اجرای وظایف حاکمیتی در نظارت بر عرضه و فروش داروهای آگونیست در عطاری

همزمان: حضور فرید براتی سده فرد بسیار خوشنام و مقبول و آشنا برای همگان با دغدغه های اجتماعی از بهزیستی در ستاد مبارزه با مواد مخدر 

نتیجه حضور: تصویب شدن طرح هولوگرام دار کردن داروهای آگونیست 

نتیجه طرح در صورت اجرا: کنترل عرضه و فروش غیرمجاز داروهای آگونیست در عطاریها و کنترل نشت از کارخانجات تولیدی و شرکتهای توزیعی داروهای آگونیست 

برآیند ماجرا: حذف فرید براتی سده از ستاد، عدم اجرای طرح هولوگرام دار کردن داروها، تداوم عرضه و فروش غیرمجاز داروهای آگونیست، پرتر شدن جیب مافیای مواد و دارو 

 

پرده دوم: سال ۹۴ تا ۹۶

ثبات در وزارت بهداشت 

 نتیجه عملکرد: تداوم مشی سابق، عدم اجرای طرح هولوگرام دار کردن داروها، عدم نظارت حاکمیتی بر عرضه و فروش غیر مجاز داروی آگونیست، واگذاری طرح نظارت برمراکز (و نه بر کارخانجات تولیدی و شرکتهای توزیعی داروهای آگونیست) به ب ج پ ، اجرای طرح آیداتیس و زیر سوال بردن اصل محرمانگی اطلاعات شخصی بیماران، خروج بسیاری از بیماران بخصوص کارمندان از پوشش درمان مراکز، گرانتر شدن داروهای بازار سیاه، اصرار بر اینکه مراکز عامل نشت دارو به بازار غیرمجاز هستند، تلاش برای فروش هروئین داروخانه ای اکسی کدون و شیاف مورفین تولیدی همان بخش خصوصی خاص در داروخانه ها .

همزمان: حضور افشار در ستاد مبارزه با مواد مخدر

نتیجه حضور: اصرار بر هولوگرام دار کردن داروها، اصرار بر اینکه در بسیاری از نقاط غیراز مراکز مثل کارخانجات تولیدی و شرکتهای توزیعی و انبارهای دانشگاهی باید نظارت صورت گیرد ، تلاش برای تعامل با درمانگران و بها دادن به قویترین شبکه مراکز درمان سومصرف مواد در خاورمیانه ، تلاش برای برجسته کردن نقش مراکز در کاهش آسیبهای اجتماعی و معتادان تزریقی و نیز کنترل سونامی ایدز و هپاتیت و جلوگیری از ورود میلیاردها تومان پول به جیب مافیای مواد و دارو و تقدیر از طرح جنت بعنوان یک پایلوت بسیار قوی ، مخالفت با توزیع اکسی کدون و شیاف مورفین در داروخانه ها به استناد فجایع مستندی که در آمریکا متعاقب ابن اقدام برای جامعه اتفاق افتاده ، اصرار بر استفاده از توان مراکز در آموزشهای پیشگیری  از اعتیاد در جامعه 

برآیند ماجرا: حذف افشار از ستاد مبارزه با مواد مخدر، خروج بیماران از پوشش درمانی، تداوم فشار برمراکز و عدم اجرای طرح هولوگرام دار کردن داروها و کماکان عدم انجام وظیفه حاکمیتی سازمان غذا دارو در قبال عرضه و فروش غیرمجاز داروهای آگونیست، واگذاری شیاف مورفین و اکسی کدون به داروخانه های بیمارستانی، عدم برخورد با عطاریها و پُر تر شدن جیب مافیای مواد و دارو 

 

پرده سوم: از سال ۹۶ تا کنون

انتخاب شدن وزیر داروساز و تغییر برخی معاونان و ثبات برخی معاونان

نتیجه عملکرد: تداوم افزایش فشار بر مراکز و نهایتا جلوگیری از نقش مراکز در برگزاری آموزش‌های رایگان پیشگیری با درگیر کردن آنان در پوکه شماری ، چراغ سبز و یا تشویق به رئیس انجمن داروسازی به نوشتن تقاضا برای توزیع داروهای آگونیست و متادون درداروخانه ها که نتیجه آن خروج بیماران از پوشش درمان مراکز و شیوع آسیب های اجتماعی است، تصویب بند ۸ مصوبه ۱۳۶ ستاد بدون طی کردن روال قانونی در کمیته درمان آن هم در حضور وزیر بهداشت و معاونانش و بدون تاکید بر هولوگرام دار کردن داروها و بدون اعتراض آنها و تلاش برای منحرف کردن فکر دیگران به سمت اینکه این مصوبه دستور رئیس جمهور است، تداوم عرضه و فروش غیرمجاز داروها در عطاری‌ها وکماکان عدم ایفای وظایف حاکمیتی نظارت بر آن عرضه و فروش غیر مجاز، اجرای طرح پایلوت فاجعه بار در واگذاری توزیع متادون به داروخانه‌ها در دو استان

همزمان: حضور سردار منتظرالمهدی در ستاد مبارزه با مواد مخدر 

نتیجه حضور: اصرار بر اجرای طرح هولوگرام دار کردن داروها 

مخالفت اساتید حوزه اعتیاد و نمایندگان مجلس و کمیسیون اجتماعی و بهداشت مجلس و کارشناسان حوزه اعتیاد از بهزیستی و وزارت بهداشت همراه با درمانگران با بند ۸ مصوبه ۱۳۶ ستاد، افشاء این موضوع که تلاش برای زدن مهر محرمانه بر مصوبه ۱۳۶ با امضا رئیس جمهور بدون همراهی وزیر بهداشت و معاون دارویی امکان پذیر نبوده، و افشا نقش وزارت بهداشت در تصویب این مصوبه، و اعلام اینکه تا منتظر المهدی در ستاد حضور دارد اجازه کار غیر علمی و غیرکارشناسی در حیطه درمان و پیشگیری از اعتیاد نخواهد داد.

برآیند ماجرا: حذف منتظرالمهدی از ستاد برای تداوم فعالیت‌های غیرکارشناسانه و غیر علنی و برخلاف مصالح سلامت جامعه و در نهایت پُر تر شدن جیب مافیای مواد و دارو

 

اینک مسئولان شرافتمند پاسخ دهند

چه کسی پشت ماجرا است ؟

هویت حقیقی پیشنهاد دهندگان بند ۸ مصوبه ۱۳۶ و هویت حامیان پشت پرده آنها چیست؟

رهبرا بفریاد برس

جناب رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه لطفا بررسی کنید؛ ریشه فساد در کجاست؟

مدعی العموم عزیز؛ کجایید؟

نمایندگان محترم مجلس؛ به فریاد موکلانتان برسید.

هشدار بسیار جدی است .

وضعیت فوق العاده باید اعلام شود .

سردار منتظر المهدی؛ قرار بود بمانید و کارها درست پیش برود؛ لطفا واقعیات را بگوئید .

فکر می‌کردیم این بار با حمایت نمایندگان، زور مافیا به حذف جنابتان نمی‌رسد .

منتظر بودیم بدون استعفا‌، محکم و مقتدر، در مقابل اقدامات غیرکارشناسی بایستید.

یا اگر قرار بر نماندن است‌، مردانه بروید‌، با بیان حقایق .

 

نام نیکو گر بماند ز آدمی

 به کزو ماند سرای زرنگار

۲۴ شهریور ۹۸

پایان پیام/

مطالب مشابه