بدهی تامین اجتماعی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را نشانه می‌رود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، درد و رنج و بیماری همیشه هست و بسیاری از مواقع فرد را راهی بیمارستان می‌کند، اینجاست که بیمه نقش خود را نشان می‌دهد و مثل یک چتر حمایتی بر سر بیمار به کمک او می‌آید، فرد ماه‌ها هزینه بیمه پرداخت می‌کند تا در زمان درد و رنج بیمه و دفترچه بیمه به کمکش بیایند.

حالا فکرش را بکنید که خدایی نکرده، به دلایلی بیمار شده اید و باید در بیمارستان بستری شوید، اما در این شرایط که انتظار حمایت از بیمه دارید، بیمارستان به شما بگوید باید پول دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی را نقدی پرداخت کنید، تا شما را در بیمارستان بستری کنیم و بیمارستان مقصر اصلی این شکل برخورد با بیمار را سازمان بیمه گری معرفی می کند که شما دفترچه بیمه آن را دارید و حق بیمه خود را هر ماه پرداخت کرده اید، چرا که این سازمان بیمه گر یک سال به بیمارستان بدهکار است و در شرایط جنگ اقتصادی به اصطلاح کف گیر‌ بیمارستان‌ها ته دیگ خورده است و بیمارستان برخلاف میل مجبور است، پول دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی را از بیمار نقدی بگیرد و این حال و روز بیمه شدگان تامین اجتماعی در ماه های آینده است.

به گفته روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی برخی بیمارستان‌ها دیگر توان مالی ندارند و در صورتی که بیمه تامین اجتماعی مطالبات چند صد میلیاردی خود به هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی را تسویه نکند؛ راهی جز دریافت هزینه دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی از بیماران باقی نمی‌ماند.

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این سازمان ۱۰ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار است و تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات مرکز درمانی باید با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و پرداخت‌ها را به روز کند و برنامه ریزی لازم برای جلوگیری از افزایش این رقم انجام شود.

مسئله بدهی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی یکی از چالش‌های مهم حوزه سلامت است که با تصویب نمایندگان مقرر شد تا سهم نه بیست و هفتم درمان که هر بیمه گر پرداخت می‌کند به حسابی جدا در خزانه کشور واریز شود تا نظام سلامت دچار چالش نشود، هر چند که این قانون هم مثل بسیاری از قوانین فقط روی کاغذ باقی ماند و هر چند که به تصویب رسید، اما به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد معاون توسعه وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی سهم درمان را به حسابی جدا در خزانه واریز نمی‌کند و پول بیمارستان‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کند.

به گفته وزیر بهداشت سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه پس از اجرای طرح تحول سلامت خدمات درمانی نسبتا ارزانی از وزارت بهداشت گرفته بود، به جای توسعه زیرساخت‌ها و تخت‌های بیمارستانی برای خدمت رسانی به بیمه شدگان، این مجموعه به سمت سرمایه گذاری در سایر بخش‌ها رفت و در عمل نمی‌توانست خرید راهبردی خدمات داشته باشد و این هم نقصی در این سازمان بود.

تقوی نژاد درباره تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی گفت: براساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمان‌های بیمه گر خدمات درمانی موظفند ۶۰ درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را تا ۳ ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق پرداخت کند.

وی افزود: بر اساس این ماده قانون اگر سازمان‌های بیمه گر به تعهد خود عمل کنند، باید ضرر و زیان دیرکرد را که، معادل نرخ اوراق مشارکت است، پرداخت کند و با توجه به تاخیر طولانی سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات، باید مبلغی معادل هزار میلیارد تومان بابت تاخیر پرداخت اسناد سال ۹۶ و ۹۷ به نظام سلامت پرداخت شود.

جلیل کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ۴۴۰ میلیارد تومان به علوم پزشکی ایران بدهکار است، گفت: اول مهرماه برسد یک سال است که سازمان تامین اجتماعی بدهی خود به مراکز درمانی را پرداخت نکرده است و این مسئله عواقبی برای نظام سلامت و مردم به دنبال خواهد داشت.

وی اظهار کرد: ما وقتی نتوانیم بدهی خود را از تامین اجتماعی دریافت کنیم، نمی‌توانیم پول شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت کنیم و به دنبال این مسئله چرخه تولید دارو و تجهیزات پزشکی دچار مشکل خواهد شد، چرا که صنعت برای ادامه حیات خود نیاز به پول دارد.

کوهپایه‌زاده با اشاره به تاخیر چند ماه در پرداخت مطالبات پرسنل و کادر درمان بیمارستان ها گفت: ما کارانه پرسنل را به طور متوسط با ۴ ماه و کارانه پزشکان را با ۹ تا ۱۰ ماه تاخیر پرداخت می‌کنیم.

محمد حسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه تامین اجتماعی ۳۰۰ میلیارد تومان به علوم پزشکی تبریز بدهی دارد، بیان کرد: ۱۴۰ میلیارد تومان از بدهی مربوط به سال ۹۶ و ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به سال ۹۸ است و با وجود اینکه اسناد را به تامین اجتماعی داده ایم، اما از شهریور ماه سال ۹۷ بدهی مراکز درمانی پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: ما اکنون رقم بالایی به شرکت‌ها دارو و تجهیزات پزشکی بدهکار هستیم و بسیاری از این شرکت‌ها محصول را به خاطر بدهی بیمارستان نقدی می‌فروشند، از طرفی تامین امکانات رفاهی و هتلینگ بیمارستانی وابسته به درآمد بیمارستان هاست و اکنون بیمارستان دیگر توان مالی برای ادامه کار ندارند و توانمندی بیمارستان‌ها در تامین هزینه‌های مالی تحلیل رفته است و این مسئله نه تنها به بیمه شدگان تامین اجتماعی بلکه به همه بیماران لطمه آورد می‌کند.

صومی گفت: در صورتی که شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، مجبور هستیم از پرداخت حقوق پرسنل و کادر درمان عدول کنیم و برای تامین دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در هنگام پذیرش بستری بیمه شدگان تامین اجتماعی هزینه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را نقدی از بیماران بگیریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تاخیر در پرداخت کارانه پزشکان و پرسنل بیمارستان‌ها اشاره کرد و افزود: کارانه پزشکان را با ۱۰ ماه و پرسنل را با ۸ ماه تاخیر پرداخت می‌کنیم و بیش از ۱۲ ماه است که بدهی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی را پرداخت نکرده ایم و توان مالی بیمارستان‌ها به شدت تحلیل رفته است.

محمدرضا میرجلیلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز رقم بدهی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی یزد را ۲۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه فروش دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل بدهی بیمارستان‌ها نقدی شده است و بیمارستان‌ها مطالبات خود را دریافت نکرده اند، اکنون مراکز برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی دچار چالش هستند.

وی اظهار کرد: نیمی از بیمارانی که به مراکز درمانی استان یزد مراجعه می‌کنند، ارجاعی از سایر استان‌ها هستند و در صورتی که تاخیر در پرداخت بدهی بیمارستان‌ها همچنان ادامه داشته باشد، بیمارستان‌ها نمی‌توانند دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران را تامین کنند، در مراکز درمانی به بن بست مالی رسیده ایم و ادامه شرایط به این شکل به ویژه برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی برای بیمارستان‌ها امکانپذیر نیست.

محمد جمالیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار کرد: بیمه‌ها به ویژه تامین اجتماعی با تاخیر در پرداخت بدهی‌ها خدمت رسانی در حوزه سلامت را با چالش‌های جدی مواجه کرده اند، سازمان‌های بیمه گر باید در پرداخت بدهی‌های خود بیشتر نظم داشته باشند تا چرخه ارائه خدمات سلامت دچار چالش نشود.

وی با بیان اینکه علوم پزشکی مرکزی ۱۲۰ میلیارد تومان از تامین اجتماعی طلب دارد، گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات آثار زیان باری را برای نظام سلامت به دنبال دارد و با وجود همه مشکلات ناشی از تاخیر پرداخت مطالبات بیمه ای، سعی کردیم تا خدمات بهداشتی و درمانی به هم استانی‌ها و هموطنان به صورت پیوسته داده شود، بستر‌های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان و استادان، همچنان فراهم بماند و مطالبات مالی پزشکان و کارکنان به تدریج پرداخت شود، اما تداوم این امر امکان ناپذیر به نظر می‌رسد.

طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سازمان تامین اجتماعی در وضعیت فوق بحرانی قرار گرفته است و این وضعیت در سایر استانها نیز جریان دارد،گفت: مجموع مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمه ها ۵۶۳ میلیارد تومان است و بیش از ۴۲۱ میلیارد تومان این مبلغ را تنها از سازمان تامین اجتماعی طلبکار هستیم.

وی افزود در بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی، ظاهرا کمبود اعتباری مشاهده نمی شود، در این بیمارستان ها، پرداخت ها به کارکنان به روز پرداخت می شود، علاوه برآن، میزان کارانه و نسبت پرداختی ها هم مطلوب تر از بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت است، بنابراین، اینکه گفته می شود، مشکل عمومی وجود داشته و این کمبود نقدینگی گرفتاری است که در تمام بیمارستان های کشور وجود دارد، ظاهرا حداقل بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی را شامل نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تلاش کرده که این گرفتاری های ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات، حتی المقدور به مردم تسری پیدا نکند و بیمه شدگان تامین اجتماعی استان دچار زحمت نشوند، اما علیرغم این تلاش ها، گمان می رود که بیش از این تاب مقاومت در مقابل این دشواری را نخواهد داشت و بعیداست که از هفته پایانی شهریورماه و از روز اول مهر بتوانیم کماکان از محل های دیگر، نقدینگی لازم برای گرداندن بیمارستان های دانشگاهی و چرخه ارائه خدمت را تامین کنیم.

چنگیز گفت: وضعیت دارو، تجهیزات پزشکی، غذای بیمارستان، انرژی و آب و سایر هزینه های جاری بیمارستان ها با اختلال مواجه شده است؛ بنابراین، متاسفانه و علیرغم میل باطنی، در صورت عدم دریافت مطالبات تامین اجتماعی و عدم برقراری یک مکانیسم مطمئن برای پرداخت منظم، حداکثر از اول مهرماه از بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی هزینه خدمات، به طور مستقیم دریافت خواهد شد و البته بیمه شدگان محترم این سازمان، سهم بیمه را به طور مستقیم از سازمان بیمه تامین اجتماعی در قبال ارائه صورتحساب رسمی دریافت خواهند کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان امید است که با پرداخت بدهی به موقع مراکز درمانی شاهد آن نباشیم که بیمه شدگان با وجود اینکه حق بیمه خود را ماهیانه پرداخت می‌کنند، مجبور به خرید دارو و تجیهزات پزشکی در هنگام بستری در بیمارستان‌ها شوند و بیمه شدگان سایر بیمه‌ها هم به دلیل مشکلات مالی مراکز درمانی لطمه نبیند چرا که خدمات بیمارستانی تحت الشعاع قرار می‌گیرد؛ حالا باید منتظر ماند و دید که آیا اولتیماتوم روسای دانشگاه های علوم پزشکی کار ساز می شود یا  داستان تکراری بدهی تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و دود آن به چشم بیماران می رود.

پایان پیام/

مطالب مشابه