بیمه سلامت باید خدمات درمانی را طبق دهک‌های جامعه ارایه دهد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نادر قاضی‌پور گفت: درحال حاضر افراد بسیاری در جامعه هستند که از هیچ بیمه درمانی برخوردار نیستند، لذا بیمه همگانی سلامت باید به این افراد که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند تعلق گیرد، به بیانی چتر بیمه همگانی سلامت باید گسترش پیدا کند.

وی افزود: بیمه پایه باید برای تمام اقشار جامعه در نظر گرفته شود، البته می توان به افراد نیازمند و آسیب پذیر تحت پوشش سازمان های حمایتی ازجمله کمیته امداد و بهزیستی در استفاده از بیمه پایه امتیازاتی داد؛ اما برای اقشار دیگر جامعه و آنهایی که دارای شرایط مالی مناسبی هستند، دراستفاده از خدمات بیمه ای هزینه ای را دریافت کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ارایه خدمات درمانی و بهداشتی توسط سازمان بیمه سلامت باید طبق دهک های جامعه صورت گیرد، افراد دردهک های بالا و دارای تمکن مالی باید ازخدمات پایه به صورت رایگان استفاده کرده و برای خدمات بیشتر باید هزینه پرداخت کنند، اما برای افراد دردهک های پایین باید تمامی خدمات از پایه تا پیشرفته به صورت رایگان ارایه شود.

قاضی پور گفت: بیمه سلامت باید ارایه خدمات را به صورت طبقه بندی و پلکانی انجام دهد، به طورحتم دراین خصوص نمایندگان مجلس هم حمایت های خود را خواهند داشت، اما  بیمه پایه همگانی باید به تمامی اقشار جامعه تعلق گیرد، لذا به سازمان بیمه سلامت پیشنهاد می شود که پروژه طبقه بندی ارایه خدمات را براساس میزان وسع بیمه شدگان هرچه سریعتر اجرایی کند.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان اضافه کرد: از سوی دیگر بیمه سلامت باید طرح نظام ارجاع و ارایه خدمات به صورت الکترونیکی را اجرایی کند، متاسفانه استفاده از خدمات پاراکلینیکی بدون توجه به نظام ارجاع و سیستم الکترونیکی هزینه های بسیاری را برای سازمان های بیمه گر به همراه داشته است؛ ضمن اینکه سازمان بیمه سلامت باید برعملکرد پزشکان درراستای کاهش هزینه ها نظارت کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه