تاکنون برای ۵۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد دفترچه صادر و پزشکان خانوار آنها مشخص شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، داوود حاجی قاسمعلی بیان کرد: براساس لیست ارائه شده از سوی کمیته امداد حدود 800 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد واجد شرایط دریافت دفترچه از سازمان بیمه سلامت ایران هستند که با وجود اعلام زمان صدور دفترچه تاکنون 500 هزار نفر به دفاتر پیشخوان برای دریافت دفترچه مراجعه کرده‌اند.

مدیر کل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ادامه داد: با توجه به زمان تعیین شده از خرداد ماه سال 98 خدمات بسته بیمه پایه سلامت به مددجویان کمیته امداد صرفا از طریق دفترچه بیمه صورت می‌گیرد و کارت و اوراق به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد که برخی از مددجویان باقی مانده یعنی حدود 150 هزار نفر همپوشانی بیمه‌ای داشته باشند که در قالب شیوه نامه صرفا می توانند از یک بیمه بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت حاجی قاسمعلی در پایان گفت: همچنین برخی افراد نیز تا زمانی که به دفترچه بیمه نیاز نداشته باشند از مراجعه به دفاتر پیشخوان امتناع می‌کنند.پیگیری بیمه سلامت برای دریافت دفترچه از سوی مددجویان همچنان ادامه دارد و در صورت مراجعه دفترچه برای آنان صادر و از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند خواهند شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه