باید اصول خودمراقبتی براساس وضعیت سلامتی و سطح سواد به افراد ارائه شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا میرزایی گفت: خودمراقبتی موضوع حائز اهمیتی است که تمام افراد جامعه باید نسبت به آن آگاه باشند تا به گونه ای رفتار و زندگی کنند که دچار بیماری نشوند و یا از تشدید بیماری خود جلوگیری کنند.

مدیرکل خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت ایران به اقدامات گروه پیشگیری و ارتقای سلامت دفترخدمات عمومی پرداخت و گفت: آموزش موازین بهداشتی به بیمه‌شدگان در سطح یک و تیم سلامت شامل پزشک و ماما در مراکز روستایی از اقداماتی است که برنامه‌های مختلفی برای آن تدوین شده است.

وی افزود: باید اصول خودمراقبتی براساس شرایط سنی، وضعیت سلامتی، سطح سواد، امکانات موجود و ... به افراد ارائه شود تا تاثیرگذار باشد، دفتر سلامت عمومی برای کنترل بیماری‌های غیر واگیر و آموزش خود مراقبتی برنامه‌ریزی‌هایی را انجام داده است که از جمله این اقدامات بسته آموزشی شامل 11 کتاب برای تیم سلامت و بیمه‌شدگان روستایی است.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت میرزایی در پایان از برنامه ریزی برای آموزش مجازی پزشکان و بیمه شدگان خبر داد و گفت: امروزه با استفاده از اپلیکیشن ها و فضاهای مجازی می‌توان نسبت به آموزش در حوزه‌های مختلف از جمله خود مراقبتی اقدام کرد که اقداماتی در دست بررسی و در مرحله نهایی قرار دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه