برنامه‌های در دست اقدام کمیته راهبردی تامین تجهیزات پزشکی
 به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی یوسفی گفت: برقراری ارتباط موثر و استفاده از توان فنی کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور ایجاد وحدت رویه، شفاف سازی و ارتقاء فرایند‌های برگزاری مناقصات از اهداف حائز اهمیت در هیات امنای صرفه جویی ارزی است.

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ادامه داد: در این راستا ضمن تدوین نقشه راه، جلسه‌ای با حضور مسئولین تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای دانشگاه‌های قطب به منظور دریافت دیدگاه‌های آنان و رایزنی در خصوص فرایند تشکیل کمیته‌های تخصصی فنی مهندسی برگزار شد. 

وی تصریح کرد: به منظور اجرای بهینه فرایند و استفاده از خرد جمعی راهکار تشکیل کمیته راهبردی تامین تجهیزات پزشکی نیز تدوین شد. همچنین از دیگر اقدامات صورت گرفته در این خصوص مکاتبه با اداره کل تجهیزات پزشکی و درخواست معرفی نماینده متخصص فنی جهت شرکت در هریک از گروه‌های فنی مهندسی و کمیته راهبردی بوده است.

یوسفی گفت: جلسات مستمر کمیته راهبردی تامین تجهیزات پزشکی با حضور مسئولین تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، رئیس اداره بازرگانی هیات امنا به منظور تعیین مسئولین گروه‌های فنی مهندسی و اعضای آن‌ها تعیین شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در پایان اضافه کرد: بررسی مصوبات گروه‌های تخصصی فنی مهندسی، بررسی روش‌های اجرایی افزایش توانمندی و مهارت کارشناسان، بررسی نحوه دریافت بازخورد دانشگاه‌ها از تجهیزات خریداری شده از هیات امنا، بررسی و امکان سنجی در خصوص نحوه بازسازی تجهیزات پزشکی غیر قابل استفاده در دانشگاه‌ها نیز از جمله برنامه‌های در دست اقدام کمیته راهبردی تامین تجهیزات پزشکی است.

پایان پیام/

مطالب مشابه