به دنبال عملیاتی کردن پروژه نسخه‌نویسی الکترونیکی در تمام کشور هستیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کوروش فرزین درباره اجرای طرح نسخه الکترونیکی افزود: هدف گذاری استقرار طرح نسخه نویسی الکترونیکی در 30 درصد شهرستان های هر استان، 50 درصد پزشکان طرف قرارداد و صد در صد داروخانه ها، مراکز تصویرداری و آزمایشگاه ها صورت گرفت. همچنین از 431 شهرستان کل کشور هدف گذاری ها تا پایان سال برای اجرای این طرح برای حدود 225 شهرستان خواهد بود.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ادامه داد: هدف برای استقرار طرح نسخه الکترونیکی در مراکز طرف قرارداد تا پایان سال به تعداد 12 هزار و 880 مرکز خواهد بود که باید وارد این پروژه شوند، البته پیشرفت پروژه در نسخه نویسی بیش از نسخه پیچی درداروخانه ها است؛ ضمن اینکه چالش عمده دراین طرح کندی ارائه خدمات در مطب ها است، اما با گذر زمان اجرای طرح آسان تر خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر مهم ترین چالش در داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک استفاده از وب سرویس های سازمان بیمه سلامت است، هرچند که سازمان بیمه سلامت مشوق هایی را برای پزشکان و داروخانه ها از جمله ارائه وام های کم بهره و پرداخت هزینه ها درپایان ماه بدون تاخیر را در  نظر گرفته است.

فرزین گفت: سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت به دنبال این هستند که پروژه نسخه نویسی الکترونیکی را در تمامی کشور عملیاتی کنند، بنابراین اگر هدف گذاری ها تا پایان سال محقق شود؛ می توان امید داشت در سال آینده پروژه های آی تی در این سازمان درسراسر کشور اجرایی شود. البته امیدواریم حوزه آی تی بتواند مشکلات زیرساختی را هر چه سریع تر حل کند.

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: طرح از مراکز خصوصی و مطب های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت آغاز شده و این درحالی است که وزارت بهداشت اجرای طرح را ازمراکز دولتی و بیمارستان ها شروع کرده است؛ بنابراین باید تلاش کنیم هر دو سیستم بر اساس یک معماری فعالیت کنند.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان اضافه کرد: بستر تمام خدمات الکترونیک در نظام سلامت، پرونده الکترونیک سلامت است. آن‌چه مورد نظر وزیر بهداشت است، فراهم شدن زیرساخت‌های لازم جهت تکمیل و توسعه پرونده الکترونیک سلامت است که نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک به عنوان ورودی هایی که می توانند اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت را تامین کنند، در اولویت کارهای سازمان بیمه سلامت قرار دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه