خدمات درمانی که جنبه زیبایی دارد فاقد پوشش بیمه است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کوروش فرزین گفت: هزینه خدمات درمانی که فقط جنبه زیبایی داشته باشند در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه نیست.

معاون سازمان بیمه سلامت ادامه داد: همچنین در مورد برخی از خدمات اگر در شرح خدمت بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت نوشته شده باشد که جنبه زیبایی دارد، فاقد پوشش بیمه است.

به گزارش فارس وی در پایان افزود: البته اگر این خدمات در چهارچوب ضوابطی، جنبه درمانی داشته باشند، در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه خواهند بود، به طور مثال اعمال جراحی چاقی در شاخص توده بدنی یا BMI بالای ۴۰ به عنوان خدمتی تحت پوشش بیمه تلقی می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه