برای پویایی بیمه‌ها باید سازوکارهای جدیدی در پرداخت حق سرانه در نظر گرفت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد نعیم امینی فرد گفت: براساس قانون اساسی، قوانین بالادستی، سیاست های کلی و برنامه ششم توسعه الزاماتی درمورد بیمه همگانی مطرح است، البته در برنامه ششم به صورت جزیی و با توجه به ضرورت اجرای ارزیابی وسع تاکید شد که میزان سرانه پرداختی افراد مشخص شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با توجه به الزاماتی که در صنعت بیمه در سراسر دنیا وجود دارد، می توان گفت که برنامه سازمان بیمه سلامت در اجرای بیمه همگانی برای آحاد جامعه رویکرد موثری دارد زیرا افراد باید به میزانی در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند؛ البته میزان پرداخت حق سرانه باید به نحوی انجام شود که دهک های پایین جامعه به طور کامل پوشش داده شوند.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سازوکارهای اجرای ارزیابی وسع را ارایه کند، در ضمن باید به رویکرد عدالت محوری در طرح بیمه سلامت هم توجه کرد؛ زیرا به 3 دهک پایین جامعه پوشش صد درصد داده شده و برای دهک های میانی نرخ مشارکتی در نظرگرفته می شود، همچنین اقشار برخوردار باید سرانه حداقل های بیمه پایه را خود پرداخت کنند.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت امینی فرد در پایان گفت:  زمانی که افراد در پرداخت حق سرانه مشارکت کنند، بدون شک کیفیت و کمیت خدمات با نظارت بیشتری صورت می گیرد، لذا با توجه به شرایط اعتباری و تمام تلاش های صورت گرفته در جهت افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی؛ می توان با صرفه جویی و تامین منابع مشکلات اعتباری را درحوزه سلامت حل کرد، برای پویایی بیمه ها باید سازوکارهای جدیدی را درپرداخت حق سرانه در نظر گرفت.

پایان پیام/

مطالب مشابه