باید به ازای هر ۳۵۰ دانشجو یک روانشناس داشته باشیم
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، افسانه صادقی با اشاره به آمار روانشناسان فعال در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: حدود ۴۶۶ روانشناس طرحی، قراردادی و ساعتی در دانشگاه های علوم پزشکی فعالیت و در زمینه سلامت روان و مشاوره روانشناسی به دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی خدمت رسانی می‌کنند.

رئیس اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزارت بهداشت ادامه داد: به انضمام ستاد وزارت بهداشت در دانشکده‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و خوابگاه‌ها حدود ۲۸۰ دفتر مشاوره و سلامت روان فعال هستند؛ بنابراین باید در دانشکده، پردیس یا خوابگاه دانشجویی؛ دفتر مشاوره و روانشناسی داشته باشیم.

وی افزود: هر جایی دانشجو نیاز کند به مشاوره نیاز دارد، روانشناسان و مشاوران ما باید حضور داشته باشند. بر اساس استاندارد جهانی باید به ازای هر ۳۵۰ دانشجو؛ یک روانشناس داشته باشیم اما اکنون ۲۰۰ روانشناس در دانشگاه های علوم پزشکی کم داریم تا به استاندارد جهانی برسیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان صادقی در پایان گفت: غربالگری سلامت روان دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ابتدای آبان شروع می شود و دانشگاه‌های علوم پزشکی، سه هفته فرصت دارند تا غربالگری سلامت روان دانشجویان جدید الورود را انجام دهند؛ گزارش این غربالگری در بازه زمانی دو هفته ای منتشر خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه