مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیر واگیر رشد صعودی داشته است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید جعفر تبریزی افزود: طبق ارزیابی‌ها در افزون بر یک دهه گذشته ۶۶ درصد مرگ و میرها بر اثر بیماری‌های غیر واگیردار بود که این رقم اکنون به بیش از ۸۸ درصد رسیده است.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به نقش بهورزان در ارتقای شاخص‌های بهداشتی و اجتماعی کردن سلامت اظهار داشت: ایجاد اطمینان و آرامش به جامعه روستایی در عرصه سلامت مهم ترین دستاورد بهورزان در ارائه مراقبت‌های اولیه‌ بهداشتی به شمار می‌رود.

وی افزود: کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های واگیردار، افزایش سن امید به زندگی از ۵۵ به ۷۶ سال، پوشش فراگیر واکسیناسیون، افزایش آمار زایمان سالم از ۵۰ به ۹۹ درصد، کاهش مرگ و میر نوزادان از ۳۲ نفر به ۹ نفر در هر صد هزار تولد زنده و کاهش مرگ و میر مادران از ۲۲۵ نفر به ۱۸ نفر در هر صد هزار تولد از دستاوردهای حوزه سلامت به شمار می‌رود که بهورزان در این میان نقش ارزنده ای داشته‌اند.

تبریزی گفت: هم اکنون ۳۴ هزار بهورز در ۱۷ هزار و  ۸۰۰ خانه بهداشت در روستاهای کشور حضور فعال داشته و مراقبت های بهداشتی و درمانی ارائه می‌کنند، هم اکنون ۹۸ درصد جمعیت روستایی کشور زیرپوشش مراقبت های بهداشتی و درمانی قرار دارند.

به گزارش ایرنا رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در پایان خطاب به بهورزان گفت: ارائه مراقبت‌های اولیه بهداشتی هدیه بهورزان به جامعه روستایی است و شما توانستید پرداخت از جیب مردم را به حداقل برسانید و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فرهنگی روستاها داشته باشید.

پایان پیام/

مطالب مشابه