استاندارد تجویز خدمات سونوگرافی برای مادران باردار
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید سعید انوری بیان کرد: براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت قبل از هفته دهم بارداری، نیازی به انجام سونوگرافی حاملگی وجود ندارد به طوری که اولین سونوگرافی حاملگی شامل سن، وضعیت جفت و جنین و ضربان قلب در هفته ۱۱ بارداری انجام می‌شود. همچنین غربالگری سندرم داون در هفته ۱۱ تا ۱۴ بارداری و ناهنجاری های مادرزادی جنین در هفته ۱۶ تا ۲۰ بارداری بوسیله سونوگرافی قابل بررسی و تشخیص است.

رئیس گروه پاراکلینیک سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: بجز موارد فوق الذکر، فقط در صورت ضرورت و با رعایت موارد اعلامی وزارت بهداشت، سونوگرافی مجدد حاملگی قابل انجام است. در این موارد، پس از ارائه مدارک پزشکی و تائید آن توسط اداره کل بیمه سلامت استان، سونوگرافی انجام می‌شود.

وی افزود: استانداردهای خدمات سونوگرافی بارداری در سامانه تائید خدمات قرار گرفته که با اعمال مکانیزم اخذ تائیدیه از این سامانه قبل از انجام سونوگرافی، از انجام بخش قابل توجهی از خدمات غیرضروری در این حوزه جلوگیری به عمل آمده است.

انوری گفت: با وجودی که در سونوگرافی نه از اشعه ایکس بلکه از امواج مکانیکی استفاده می کنند ولی ممکن است اثرات ناشناخته ای داشته باشد به همین دلیل به شدت توصیه شده است از انجام بیش از حد و خارج از استاندارد سونوگرافی اجتناب شود، در موارد بستری از آنجایی که ممکن است شرایط مادر حاد باشد هیچ محدودیتی برای انجام سونوگرافی وجود نداشته و این محدودیت ها تنها در مورد سرپایی صورت می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت رئیس گروه پاراکلینیک سازمان بیمه سلامت ایران در پایان با اشاره به اینکه حدود 23 درصد از کل هزینه های پرتوپزشکی سازمان مربوط به سونوگرافی است که از این نظر، در صدر خدمات پرهزینه پرتوپزشکی قرار دارد افزود: در سال 97 حدود 650 میلیارد تومان از سوی سازمان برای خدمات پرتوپزشکی هزینه شده است که از این مبلغ حدود 150 میلیارد تومان مربوط به سونوگرافی بوده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه