هر گونه ارجاع بیمار بستری به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی تخلف است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج حریرچی در توضیح اقدامات وزارت بهداشت در برخورد با تخلفات بیمارستان ها در ارجاع بیمار بستری به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: از مردم می خواهیم هر گونه موردی را با تلفن ۱۹۰ اطلاع دهند.

معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین از مردم و بیماران درخواست داریم حتما این قبیل موارد را با رئیس و مدیر بیمارستان مطرح کرده و پاسخ بخواهند، ممنوعیت ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان، شامل همه داروها و تجهیزات پزشکی بستری می شود، یمارستان های کشور به هیچ وجه مجاز نیستند نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی برای بیمار بستری را به خارج از بیمارستان ارجاع دهند. 

وی افزود: نمی خواهیم خدشه ای به طرح تحول سلامت وارد شود، مواردی که دیده شده و گزارش شده است، برخورد قاطع صورت گرفته است، ارجاع بیمار بستری به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، موجب افزایش هزینه های بیمار و ایجاد بازار سیاه می شود، بر اساس طرح تحول سلامت، فرانشیز پرداختی بیماران بستری در روستاها ۵ درصد و در شهرها ۱۰ درصد است.  در حالی که اگر بیمار از بیرون بخواهد دارو و تجهیزات پزشکی را تهیه کند، فرانشیز به ۳۰ درصد می رسد. 

حریرچی گفت: گران خریدن دارو و تجهیزات پزشکی، یکی دیگر از آسیب های ارجاع بیمار بستری به خارج از بیمارستان است. همچنین، خرید جنس تقلبی نیز از این طریق وجود دارد. به طوری که یک گروه درمانی که دو سه نفر بودند، بیماران را به شهرهای مجاور محل سکونت آنها ارجاع می دانند و جنس ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را به قیمت ۹ میلیون تومان در اختیار بیمار قرار می دادند. 

به گزارش مهر معاون کل وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: تعداد تخلفات در هفته به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد اما همین تعداد هم زیاد است، مدیران و روسای بیمارستان ها به عنوان سرداران مقابله با جنگ اقتصادی هستند و در اکثر بیمارستان های کشور، زنجیره تامین برقرار است، نوع برخورد با تخلفات بیمارستان ها و افراد متخلف، اگر عامدانه باشد، گروه های درمانی متخلف اخراج و مسئولان بالاتر آنها نیز تعلیق از خدمت می شوند.

پایان پیام/

مطالب مشابه