گسترش خدمات توانبخشی یک ضرورت در نظام سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن پیام سعید نمکی به شرح زیر است:

ایرانیان هر ساله همگام با سایر کشورها روز 12 آذر مصادف با ۳ دسامبر را به عنوان روز جهانی افراد دارای ناتوانی گرامی می دارند. یکی از مهمترین دلایل این توجه، افزایش درک جامعه نسبت به مسائل مرتبط با ناتوانی و معلولیت و بسیج عمومی همگان در جهت  حمایت از عزت، احقاق حقوق  برابر و افزایش رفاه اجتماعی افراد دارای معلولیت است.

در سالهای گذشته با توجه به گسترش بیماریهای غیر واگیر، افزایش امید به زندگی و تغییرات در سبک زندگی و سالمند شدن جمعیت، گسترش خدمات توانبخشی یک ضرورت در نظام سلامت می باشد. به همین دلیل در برنامه های پیشنهادی اینجانب به مجلس محترم نیز به تفضیل در این خصوص به آن پرداخته شده و ارائه خدمات توانبخشی به خصوص توانبخشی پزشکی با پوشش فراگیر به عنوان یکی از اولویتهای مهم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  مورد تاکید قرار گرفته است.

در همین راستا  طی سال‎های اخیر، برای ارائه خدمات گوناگون در سطوح مختلف پیشگیری، درمان و درمان‌های تخصصی، برنامه‎ریزی‎های متعددی انجام داده و از سوی کارشناسان و مجریان، تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است. البته نتایج این تلاش‎ها هنوز به حد کفایت نرسیده و بین وضعیت مطلوب و موجود فاصله بسیاری وجود دارد؛ لذا برای حرکت سریع‎تر در این مسیر، ضروری است خدمات توانبخشی در تمامی سطوح نظام سلامت به خصوص آموزش همگانی تسری پیدا کند و با برقراری پیوندی مستحکم میان برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سایر وزارتخانه‎ها و دستگاه‎های دولتی و غیردولتی مرتبط، در قالب یک عزم ملی، خدمات این حوزه گسترش یابد.

دکتر سعید نمکی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه