روز دانشجو
همواره در این روز و به احترام ارزش این روز، شخصیت‌های رده بالای مملکتی در جمع دانشجویان حاضر و ضمن گرامیداشت این روز به درد دل دانشجویان به عنوان جوانان فعال و تحلیلگر مملکت گوش فرا می‌دهند . معمول بر این بود که شخص اول قوه مجریه در این مراسم شرکت می‌کرد .عدم حضور رئیس جمهور در مراسم روز دانشجوی امسال ‌کلی حرف برای گفتن دارد.

تاکنون همواره میهمان اصلی مراسم روز دانشجو‌، نفر اول سیستم ‌اجرایی کشور بود که امسال این عادت تغبیر کرد و نفر اول سیستم قضایی که دست بر قضا رقیب انتخاباتی رئیس جمهور فعلی هم بود‌، میهمان ویژه مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران بود. استقبال دانشجویان و تشویق پی‌در‌پی ریاست قوه قضائیه از طرف دانشجویان‌، حرف‌های فراوانی داشت. 

نشان داد که جامعه دانشجویی از وعده و وعید خسته شده است.

نشان داد که دانشجویان الان دیگر بیشتر از خط و خط بازی‌ و بیشتر از جناح‌بندی‌های سیاسی، دنبال راه بهتر و ارامش هستند؛ هم برای خود و هم برای آحاد افراد جامعه.

و اینکه

نشان داد که قوه مجریه با پیش فرضی که از احتمال برخورد نه چندان مناسب دانشجویان با مسئولین اجرایی کشور داشتند، در این مراسم حاضر نشده‌اند .

اعتماد، ثروت بزرگی است که متاسفانه دولت در حال خرج کردن ارزان این ثروت است. عدم اعتماد مردم به دولت بیشترین ضربه را به خود دولت خواهد زد و دولت محترم بهتر است سریعا جلوی شکستن کامل این دیوار ترک خورده را بگیرد. 

فراموش نکنیم‌ که مردم ما ‌بهترین مردم دنیا هستند که در هر شرایطی با حاکمیت همکاری می‌کنند ولی اگر این اعتماد بین مردم و دولت‌، بین دانشجویان و دولت‌، کامل برقرار نشود،  این آسیب جبران‌ناپذیر خواهد بود .

اعتماد، چیزی نیست که با قوه قهریه ایجاد شود. اعتماد با روراست بودن‌ با مردم و امین دانستن مردم ایجاد می‌شود .مردم نمی‌توانند قبول کنند که تصمیمات بزرگ بدون اطلاع رئیس جمهور ابلاغ شود. مردم نمی‌توانند این نکته را فراموش کنند که تمام بد‌های دوران تبلیغات انتخابات‌، امروز به روش مرسوم دولت تبدیل شود و باز دولت به روی خودش نیاورد که قبلا همه این کارها را نفی کرده بود .

اعتماد مردم به دولت، شرط اول موفقیت هر دولتی است و این اعتماد با اعتماد‌سازی ایجاد میشود نه با ترساندن از قوه قهریه.

و باز فراموش نکنیم گالیله در دادگاه قبول کرد که زمین ثابت است و او اشتباه کرده ولی‌...

درست در درب خروجی دادگاه با کوبیدن پا خطاب به زمین گفت‌: «تو میچرخی ولو اینکه من در دادگاه بگویم تو ثابتی.»

 

 


پایان پیام/

مطالب مشابه