حق بیمه بیمه شدگان رایگان، توسط دولت پرداخت می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد هاشمی افزود: کسی که توانایی مالی دارد و مى تواند به بخش خصوصی مراجعه کند و هزینه ۹۰ ماه بيمه را بدهد، مى تواند دفترچه بیمه  خود را تغییر داده و به ۴۴ هزار مرکز طرف قرارداد بخش خصوصى مراجعه كند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در پنج صندوق بیمه‌ای همگانی، ایرانیان، روستاییان و عشایر، کارکنان دولت و سایر اقشار تحت پوشش قرار دارند، بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت که به اصطلاح تحت پوشش بیمه رایگان هستند و حق بیمه آن‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود، فقط مى توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند.

وی افزود: البته بیمه شدگانی که تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان قرار دارند و حق بیمه می‌پردازند، می‌توانند به بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی طرف قرارداد مراجعه کنند، همچنين پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد نسبت به گذشته روند منظمی دارد و بدهی‌های بیش از ١٧ یا ١٨ ماه که توسط مدیران برخی بیمارستان‌های خصوصی ذکر شده مربوط به سازمان بیمه سلامت نیست.

به گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت هاشمی در پایان اضافه کرد: در حال حاضر قرارداد سازمان بيمه سلامت يا هيچ مركزى در بخش خصوصى لغو نشده و با ٤٤ هزار مركز در بخش خصوصى قرارداد داريم و حتى مراكزى در نوبت انعقاد قرارداد با سازمان بيمه سلامت هستند. در نتيجه برخى موارد مطرح شده در اين زمينه دقيق نيست.

پایان پیام/

مطالب مشابه