مشکلات مربوط به هزینه‌های سلامت، یک نقص عمده در نظام‌های سلامت سراسر جهان است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد هاشمی درباره هزینه‌های کمرشکن سلامت افزود: مشارکت ناعادلانه مالی مردم و پرداخت‌های مستقیم از جیب که متناسب با توان پرداخت آنها نباشد، نه تنها موجب می‌شود خانوارهای بیشتری در مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت قرار گیرند، بلکه ممکن است برخی خانوارها به خاطر ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها به زیر خط فقر سقوط کنند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: مشکلات مربوط به محافظت مالی در برابر هزینه‌های سلامت، یک نقص عمده در نظام‌های سلامت سراسر جهان است. خانواده‌ها وقتی به خدمات سلامت نیاز دارند، نه تنها از باربیماری، بلکه از بار هزینه‌های کمرشکن سلامت هم رنج می‌برند، براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، هزینه‌های کمرشکن سلامت زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامت پرداخت شده از جیب خانوار، برابر یا بیشتر از ۴۰ درصد ظرفیت پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی باشد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان افزود: به طور کلی، نظام‌های سلامت با پرداخت‌های مستقیم و از جیب کمتر، حمایت اثربخش‌تری از شهروندان در برابر هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت به عمل می‌آورند. در واقع کشورهای مختلف می‌توانند از طریق وابستگی بیشتر به برنامه‌های پیش پرداخت و وابستگی کمتر به پرداخت‌های مستقیم از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن سلامت را کاهش دهند.

پایان پیام/

مطالب مشابه