گفتیم و نشنیدید؛ این بار بشنوید...
جناب معاون کل؛ چه پاسخی دارید‌؟

چقدر به انحا مختلف خطاب به وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو فریاد زدیم مراقب مافیای مواد و دارو و اثرگذاری آنها بر تصمیم گیری‌ها و انتصابات باشید؟

چقدر متهم شدیم ؟

چقدر هشدار دادیم که مافیا‌، درمانگر و مسئول نمی‌شناسد؟

چقدر تلاش کردید خدمات درمانگران را زیر سوال ببرید؟

چقدر گفتیم که به وظایف حاکمیتی نظارتی خود در محل عرضه و فروش غیرمجاز عمل نموده و با مصادیق عرضه غیرمجاز برخورد کنید و اجازه دهید مراکز درمان مامن مددجویان مبتلا به اعتیاد باقی بمانند تا مداخلات غیرمجاز در درمان بیماران صورت نگیرد.

آیا این فریادهای دلسوزانه شنیده شد؟ والله که نشد. که اگر شنیده شده بود‌، هردم از این باغ بری نمی‌رسید که اساس نظارت و توزیع و درمان را در ارکان و مراکز مورد وثوق حاکمیت‌، زیر سوال ببرد.

والله برای حل مشکل ‌اگر مجالی داشته باشیم‌، راهکار داریم.

بخدا همه چیز را همگان دانند. وگرنه راهکارهای افراد خاص در طی این سال‌های طولانی دولت جناب روحانی تا کنون جواب داده بود.

بشنوید صدای کسانی را که اگر از شما بهتر بلد نباشند، قطعا تجربه و معلوماتشان درباره آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد و پیشگیری و درمان اعتیاد از شما کمتر نیست.

دوباره می‌گوییم تا عواقب این مجادلات نامعقول به برباد دادن تمامی نتایج زحمات دودهه مبارزه با سونامی ایدز و هپاتیت و اعتیاد منجر نشده‌، به صلاح و سلامت جامعه بیندیشید و جلوی رفتارهای نادرست و لجبازانه را بگیرید 

همه طرف‌های ذی‌نفع ماجرا‌ -از کارخانجات تولیدکننده تا درمانگران و نمایندگان ملت و دولت- به‌ دور از حب و بغض‌های کینه‌توزانه یا انحصار‌گرایی، باید دور یک میز بنشینند و به تفاهمی جامع و قابل قبول برسند ‌وگرنه این دومینو به این زودی‌ها متوقف نخواهد شد.

جهت ثبت درتاریخ گفتیم؛ شاید که پیش از انقضای زمان‌، عاقلان بشنوند و به کار گیرند.

چهارم دیماه ۹۸

پایان پیام/

مطالب مشابه