انحلال هلدینگ آوا پزشک و شرکت‌های زیرمجموعه‌
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی یوسفی درباره جزییات تعیین تکلیف شرکت‌های زیرمجموعه هیات امنا اظهار کرد: پیرو جلسات اعضا هیات امنا تصمیماتی درخصوص شرکت‌های زیر مجموعه هیات امنای صرفه جویی ارزی اتخاذ شد.

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ادامه داد: در این جلسات مقرر شد هلدینگ آواپزشک منحل و شرکت هایی که قرار است فعالیت آنها "تا زمان تصمیم گیری در خصوص انحلال آنها" ادامه داشته باشد مستقیما تحت نظارت هیات امنا اداره شوند و اصلاح اساسنامه آنها با این رویکرد که مجمع آنها اعضای هیات امنا و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل توسط هیات امنا انتخاب شوند در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: ضرورت دارد در اسرع وقت مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های موجود با هماهنگی دبیرخانه امور مجامع تشکیل و اساسنامه شرکت‌ها مطابق نظر هیات امنا اصلاح شود، مدیران تصفیه شرکت‌ها مکلف‌اند در اسرع وقت نسبت به تکالیف مقرر در جلسات هفتگی که در هیات امنا تشکیل می‌شود اقدام و حداکثر تا پایان سال، خاتمه امر تصفیه را اعلام نمایند.

یوسفی گفت: همزمان با اصلاح اساسنامه شرکت‌ها، شرکت آوای پردیس، در ساختمان مرکزی هیات امنا مستقر شد و کلیه املاک متعلق به آن در تهران با قیمت کارشناسی به فروش خواهد رسید، اعضا هیات مدیره شرکت‌ها پس از اصلاح اساسنامه، توسط اعضاء هیات امنا بازبینی واحکام آنها صادر خواهد شد تا زمان صدور احکام مذکور اعضای هیات مدیره فعلی دارای مسئولیت قانونی هستند.

به گزارش وب‌دا رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در پایان اضافه کرد: بنابر تاکید اعضا هیات امنا شرکت‌هایی که زیان ده هستند و شرکت‌های در حال تصفیه  قبل از تعیین تکلیف آنها باید به هر نحو ممکن اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان بیشتر به اموال بیت المال انجام دهند.

پایان پیام/

مطالب مشابه