در بودجه ۹۹ مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار تعیین شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، زهرا ساعی از تلاش خود برای تعیین ردیفی در بودجه 99 برای بیمه زنان سرپرست خانوار خبر داد و در تشریح جزییات آن افزود: بر اساس روال سنوات گذشته در کمیسیون اجتماعی تلاش کردیم همچون بودجه 3 سال گذشته ردیفی به بیمه زنان سرپرست خانوار تخصیص داده شود، کما اینکه در بودجه 97 مبلع 270 میلیارد تومان و در بودجه 98 مبلغ 300 میلیارد تومان به این بخش تخصیص داده شد.

رئیس کمیته جوانان، زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: امسال نیز مبلغ 400 میلیارد تومان را برای بیمه زنان سرپرست خانوار پیشنهاد دادیم و تلاش می‌کنیم متناسب با شرایط تورم اقتصادی تعیین شود که باعث رشد جمعیت زنان سرپرست خانواری می‌شود که باید مورد حمایت قرار گیرند، این پیشنهاد از مطالبات فراکسیون زنان مجلس هم بوده که در کمیسیون اجتماعی آن را به طور ویژه پیگیری کردم تا مصوب شده و به کمیسیون تلفیق بودجه 99 فرستاده شد.

وی افزود: نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس که در کمیسیون تلفیق بودجه 99 نیز عضویت دارند به طور ویژه از این پیشنهاد دفاع خواهند کرد، ضمن اینکه بنده هم جهت دفاع از آن در این کمیسیون حضور پیدا خواهم کرد و در صحن هم از این پیشنهاد به طوری دفاع خواهیم کرد که مصوب شده و تخصیص داده شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان افزود: افزایش ردیف بودجه برای آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و کودکان کار از دیگر مواردی بوده که همچون سنوات گذشته برای تحقق آن تلاش کردیم که این پیشنهاد نیز مصوب شد. همچنین پیشنهاد تامین منابع صندوق اندوخته ازدواج و افزایش وام ازدواج که سال‌ها مغفول مانده بود را هم در جهت تسهیل ازدواج ارائه دادیم تا ردیفی برای آن تخصیص داده شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه