شرایط لازم برای بهبود وضعیت درآمدی بیمارستان‌ها
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، قاسم جان بابایی در بازدید از بیمارستان شهید مدرس که با همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد، با بیان اینکه در سال های گذشته در سطح کشور در حوزه بیمارستانی کارهای زیادی انجام شده است، بر ضرورت پررنگ کردن فعالیت درمانگاه این بیمارستان تاکید کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت بحث درآمد در بیمارستان ها، لازمه بهبود وضعیت درآمدی بیمارستان ها را فضای مناسب، تجهیزات مناسب و نیروی انسانی کافی عنوان کرد و گفت: ما خواستار سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه اورژانس جدید بیمارستان شهید مدرس برای بهره برداری هرچه سریع تر از آن هستیم، این بیمارستان برای انجام جراحی های پیوند دارای ظرفیت است، یکی از اهداف ما اصلاح فرایندهای پیوند برای افزایش انجام آن است.

وی افزود: این بیمارستان توانایی خوبی در بهره وری دارد، در بسیاری از بخش ها می توان میزان پذیرش بیماران را افزایش داد.

در ادامه علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز، با اشاره به ظرفیت های این بیمارستان، بر ضرورت بازنگری در خدمات و برنامه ریزی های این مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی تاکید کرد و گفت: ضمن حفظ و ارتقای فعالیت های تمام بخش های موجود همچون ارولوژی و جراحی پلاستیک، باید برای ارتقای بخش هایی همچون قلب سیاست گذاری هایی انجام شود.

به گزارش مهر وی در پایان با اشاره به سیاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مبنی بر حفظ بیمارستان شهید مدرس به عنوان یک مرکز ژنرال افزود: در بیمارستان های ژنرال نیز می توان فعالیت بعضی از بخش ها را پررنگتر کرد، ارتقای بخش ها برای بالفعل کردن تمامی ظرفیت ها و توانایی های این مرکز، برای پیشرفت روزافزون این بیمارستان نیز یک ضرورت است.

پایان پیام/

مطالب مشابه