هیچ تغییری در سرانه حق بیمه سلامت همگانی ایجاد نشده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد هاشمی درباره حق بیمه در بیمه سلامت گفت: سرانه حق بیمه تصویبی دولت، متناسب با افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی است و از سوی دیگر بیمه رایگان با شدت و قوت گذشته ادامه دارد، هیچ تغییری در سرانه حق بیمه سلامت همگانی ایجاد نشده است و در ابتدای هر سال سرانه پرداخت حق بیمه به ازای هر نفر توسط هیأت دولت تصویب می‌شود که در سال جاری نیز در ابتدای سال نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی به تصویب دولت رسید.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: در فرآیند قبل از پوشش اجباری بیمه سلامت همگانی که بدون نظام ارزیابی وسع انجام شد، افرادی که تمایل به استفاده از  بیمه رایگان داشتند، باید از طریق کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، عدم توانایی مالی آنها احراز و به سازمان بیمه سلامت ایران اعلام می شد. در فرایند اخیر، با توجه به شکل گیری پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و وجود اطلاعات دقیق در پایگاه مذکور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد بر اساس داده‌های اطلاعاتی موجود نسبت به تعیین دهک درآمدی ظرف یک ماه به سازمان بیمه سلامت اقدام کرده و افرادی که دارای تمکن مالی نباشند از بیمه رایگان استفاده کنند.

وی افزود: آمار موجود نشان‌دهنده این است که حدود ۵۵ درصد از مراجعه کنندگان جدید نیز از بیمه رایگان استفاده کرده و افرادی که در گذشته نیز نسبت به پوشش بیمه ای خود اقدام کرده اند کماکان با شرایط گذشته "رایگان" نسبت به تمدید پوشش بیمه ایشان اقدام می شود، به دلیل معذوریت هایی که بعضی از افراد در مراجعه به کمیته امداد حضرت امام داشته اند، فرایند اخیر توانست راه جدیدی برای افرادی که تمکن مالی نداشتند، اما تمایلی به مراجعه به مراکز حمایتی ندارند، بگشاید. به نظر می‌رسد این تسهیل نسبت به فرآیند گذشته قابل توجه و ارزشمند است.

به گزارش فارس هاشمی در پایان گفت: تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید مراجعه کرده اند که برابر ارزیابی ها حدود ۷۰۰ هزار نفر بیمه رایگان بوده  و ۱۰ درصد از این جمعیت نیز می بایست نسبت به پرداخت سرانه کامل اقدام می کنند. البته برای آن دسته از افرادی که دفترچه بیمه رایگان برای آنها صادر نشود نیز از تخفیف ۵۰ درصد حق بیمه برخوردار بوده که نسبت به شرایط گذشته از وضعیت بسیار مطلوبتری برخوردار خواهند بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه