مراجعه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای بیمه رایگان سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طاهر موهبتی با بیان اینکه تا امروز حدود یک میلیون و دویست هزار نفر مراجعه برای بیمه رایگان سلامت مراجعه کرده‌اند، گفت: این افراد در قالب ۴۰۵ هزار خانواده هستند که از این تعداد، تقریبا نزدیک به سیصد و هفده هزار خانوار و حدود نهصد هزار نفر اطلاعاتشان تکمیل و تعیین تکلیف شده‌ است؛ نزدیک به ۵۵ درصد از کسانی‌که درخواست ارزیابی وسع داده بودند مشمول بیمه رایگان قرار گرفتند و عدد قابل توجه و خوبیست.

وی افزود: از این تعداد حدود ۵۰ درصد، بعد از اینکه ارزیابی وسع شدند دفترچه بیمه رایگان برای آنها صادر شد، کسانی‌که اعتراض داشتند و درخواست تجدید نظر در نتیجه آزمون وسع داشتند، کمتر از ۳ درصد بوده و این نشان دهنده این است که اطلاعاتی که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در اختیار ما قرار می‌دهد اطلاعاتی است که از صحت و قوت برخوردار است.

مدیرعامل بیمه سلامت از مردم خواست در بازه زمانی ۶ ماهه مراجعه کنند تا بتوانند از تسهیلاتی که برایشان در این آیین نامه درنظر گرفته شده است نظیر بیمه رایگان و تخفیف ۵۰ درصدی، استفاده کنند،

موهبتی گفت: صدور دفترچه ٢٠ دقیقه‌ بیشتر طول نمى‌کشد اما برای افراد بیمار ١٠ روز دوره انتظار وجود دارد تا بتوانند برای دریافت دفترچه اقدام کنند اما این بیماران غیر اورژانسی باشد باید هزینه‌های بیمارستانی را خودشان پرداخت کنند. چون  در گذشته مردم ما هرگاه بیمار مى‌شدند در بستر بیماری قرار مى‌گرفتند، تازه به فکر بیمه مى‌افتادند و ما این دوره انتظار حدود ده روز را در نظر گرفته‌ایم تا زودتر مردم خود را بیمه کنند. 

به گزارش فارس مدیرعامل بیمه سلامت در پایان ادغام بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت را تکذیب کرد و بیان کرد: بیمه تامین اجتماعی بخشی مستقل است و در حال حاضر تصمیمی برای ادغام بیمه‌ها وجود ندارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه