رئیس اداره صلاحیت حرفه‌ای نظام پزشکی منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن حکم محمد جهانگیری به شرح ذیل است:

سرکار خانم تهمینه امینی
با سلام

احتراما نظر به سابقه و تجارب ارزنده سرکار عالی در زمینه امور پروانه ها و کارشناسی فنی معاونت و همچنین صلاحیت حرفه ای، شما با عنوان "رئیس اداره صلاحیت حرفه ای" منصوب می شوید. همکاری شما در این حوزه زیر نظر مدیر کل محترم عضویت صلاحیت حرفه ای و امور پروانه ها در راستای پیاده سازی برنامه ی صلاحیت حرفه ای سازمان و کمک به اجرای آیین نامه شورای معین کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی و وابسته خواهد بود. امید است با تلاش بی وقفه و با عنایت پروردگار منان، موفق و موید باشید.

دکتر محمد جهانگیری
معاون فنی و نظارت

پایان پیام/

مطالب مشابه